I trafikaftalen fra marts måned blev der politisk enighed om at undersøge mulighederne for at øge totalvægten på seks-akslede vogntog fra 48 til 50 tons og på syv-akslede fra 54 til 56 tons.

Nu melder DI Transport så, at transportvirksomhederne  godt kan begynde at forberede sig på, at totalvægtene på lastbiler øges.

”De højere totalvægte vil være en stor produktivitetsgevinst for branchen, fordi der kan transporteres mere gods med færre lastbiler og dermed også med et lavere brændstofforbrug, og derfor har vi også brugt kræfter på at få de ekstra to tons med, og der ser heldigvis ud til at lykkes” siger chefkonsulent i DI Transport Rune Noack til arbejdsgiverorganisationen ATL.

Venter på analyse fra VD
Vejdirektoratet er blevet bedt om at analysere på forslaget, og en endelige analyse forventes først til efteråret.

I DI Transport har man længe presset på for højere totalvægtet og peger på, at forslaget vil øge produktiviteten i transportbranchen.

Forslaget var også en del af Dansk Industris indspil til regeringens ”Produktivitetskommission”, og er også en del at DI Transports nye oplæg ”Transporten op i gear”, der giver 14 bud på, hvordan man forbedre produktiviteten i transportbranchen.

”De meldinger vi har fra både politisk hold og fra embedsmænd tyder på, at der ikke skulle være de store problemer i at øge totalvægten på både seks- og syvakslede vogntog. Derfor er det vores klare forventning, at forligskredsen bag den grønne trafikaftale støtter op om vores forslag, og at de nye totalvægte kommer i gang senest fra årsskiftet af ” siger Rune Noack.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk