Danmarks største trafiksikkerhedskampagne henvendt til børn i de mindste klasser, ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”, åbner allerede nu op for at skoler kan tilmelde elever fra 2. – 4. klasse til 2014 kampagnen.

Det kan ske på www.trafiksikkerhed.info hvor man også kan læse mere om kampagnen.

Formålet er at lære børn, hvordan de omgås store lastbiler i trafikken med særlig henblik på synlighed og opmærksomhed ved højresving. De tragiske højresvingsulykker understreger vigtigheden af denne kampagne, og at medier og myndigheder bør holde fokus og løbende gøre opmærksom på problematikken ved de farlige højresving.

For 11. gang
Trafiksikkerhed i Øjenhøjde underviser i 2014 på 11. år på de danske folkeskoler. Det er partnerne DTL, 3F Transportgruppe, Danske Fragtmænd, Volvo Lastvogne, OK a.m.b.a. og Børneulykkesfonden, der står bag kampagnen.

80.000 børn har allerede modtaget undervisningen, og transporterhvervet og de involverede partnere håber med kampagnen at være med til at etablere en bedre og mere hensigtsmæssig trafikadfærd og dermed reducere antallet af ulykker med bløde trafikanter, hvor lastbiler er involveret.

Skole-kampagneperioden kører fra uge 17 til og med uge 22 i 2014, og derudover vil kampagnen deltage på en række events rundt omkring i landet. Geografisk fokuserer skolekampagnen næste år på det Østjyske område, men interesserede skoler i resten af landet har også mulighed for at deltage.

Dykkermaske og modelbiler
Det drejer sig om synlighed og opmærksomhed. I klasselokalet får eleverne undervisning i vigtigheden af at bruge cykelhjelm. En simpel rekvisit i form af en dykkermaske giver eleverne et ret præcist billede af en blind vinkel, når de skal se sig til venstre eller til højre.

Modellastbiler, vejkryds, børn og cykler i skala 1:25 viser, hvad der sker, når det hele bliver set lidt fra oven. Som cyklist skal man være særlig opmærksom på, hvor man placerer sig i forhold til en lastbils højre-svingbane.

I den rigtige lastbil i skolegården lærer børnene, hvordan trafikken ser ud fra en lastbils førersæde og hvordan de passer på sig selv. Alle børn, der deltager i kampagnen i 2014, vil få udleveret gratis trafiksikkerhedsvest, refleksbånd og folderen “Følg op på de gode trafikvaner”.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk