Oversvømmelser, ødelagte bygninger og forhøjet vandstand har i den seneste tid været tilbagevendende konsekvenser af vejrforholdene i Danmark.

De mange ødelæggelser og oversvømmelser har da også påvirket arbejdsbyrden hos entreprenør- og anlægsgartner-virksomheden ”TRÆ & BUSK” i Solrød Strand.

”Vi har især oplevet en stor stigning i opgaver som levering af sandsække og pumpeopgaver. Så vi har også mærket konsekvenserne af det våde vejr her i firmaet,” siger indehaver Morten Ingemann.
Det er ikke kun akutte opgaver, der er kommet til som følge af det våde vejr.

Kystsikring ved Køge Bugt

Virksomheden har også fået mange forespørgsler på både kystsikring og reetablering af have, hegn, plæner, terrasser og støttemure – særligt langt kysten ved Køge Bugt, der har været hårdt ramt af vejrudfordringerne.

Travlheden har således endnu ikke toppet, og virksomheden går et travlt forår i møde.

Det handler derfor om at etablere effektive arbejdsmetoder, der på sigt kan give virksomheden mere tid i det daglige. Man forsøger løbende at effektivisere arbejdet i virksomheden.

3,5 tons på krogen

Som mange andre entreprenørvirksomheder har man valgt Iveco Daily som køretøj – nok den kraftigste varebil på markedet – opbygget med chassisramme. Styrken betyder, at den er suveræn, når det gælder kørsel med trailer.

Daily gør det muligt for virksomheden at have al grejet med på én gang, så man ikke skal hele vejen tilbage og læsse på igen efter hver opgave.

Iveco Daily kan trække 3,5 tons på krogen – uvurderligt, når man skal transportere gravemaskine, motorbør, andre maskiner samt byggematerialer.

Op til medarbejderne

Desuden kan man placere værktøj og andet udstyr smart og lettilgængeligt i varerum og kabine.

”De enkelte medarbejdere kan indrette varebilen efter deres behov og opgaver. Det forenkler ikke kun arbejdsprocessen med at finde og bruge værktøjer, men betyder også, at vi kan bruge mere tid til det faktiske arbejde,” siger Morten Ingemann.

TRÆ & BUSK har iøvrigt valgt Daily’en som kassevogn – så virksomhedens grej kan blive beskyttet for vejr og vind.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk