Af Finn Bruun

Et nyt partnerskab mellem Energistyrelsen og gasselskaber, bilimportører, transportfirmaer, regioner og kommuner søges dannet den 23. maj med det formål at få CO2-udledningen via et skift til gas i lastbiler.

For den tunge transport som lastbiler og busser, der kører langt, er elektrificering ikke gangbar. Det kan naturgas derimod være – og på sigt også biogas.

Regeringen betaler infrastruktur
– Regeringen bidrager med penge til infrastruktur, og så håber vi, at andre aktører kommer med køretøjerne. Gassen er billigere end diesel, og i takt med at der kommer biogas ind, vil vi kunne opnå større CO2-reduktioner til gavn for klimaet, siger klima-, energi- og bygningsministergas, Martin Lidegaard.

Mobilitet vigtig
Han suppleres af transportminister Henrik Dam Kristensen, som vil sikre miljøet men også bevare mobiliteten for at kunne klare sig i den internationale konkurrence:

– Derfor er det vigtigt, at vi foretager den grønne omstilling på den rigtige måde i transportsektoren. Regeringen har allerede igangsat demonstrationsprojekter om bl.a. gas i transportsektoren. Erfaringer og viden fra disse projekter kan vi bruge til at få endnu mere ud af arbejdet i det kommende gaspartnerskab, mener han.

20 millioner
Det langsigtede mål er at bruge biogas i transportsektoren. I energiaftalen fra 2012 er der afsat 20 mio. kr. over tre år til partnerskabet for gas til tung transport. Udgangspunktet er, at naturgas til transport er en moden teknologi, men først skal man afklare økonomien for transportørerne og dem, der skal drive gastankstationerne. Derfor startes der blødt op. Næste år kommer konkrete projekter på banen.

Samarbejde ikke noget nyt
I forvejen er partnerskaber mellem erhvervslivet og myndighederne velkendte i f.eks. rederierne, hvor man gennem Danmarks Rederiforening har etableret Partnerskab for Renere Skibsfart med Miljøstyrelsen og Partnerskab om Ballastvand med Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk