Tungtransportcenter Øst i Greve har fungeret cirka et halvt år allerede – bl.a. med virksomhedskontroller, der før lå hos Rigspolitiet – til stor tilfredshed for politiet selv – men først  dag blev centret officielt indviet af justitsminister Karen Hækerup.

Tungvognscenter Øst er dermed allerede fra åbningen tiltænkt en central rolle i sikringen af ordnede forhold på transportområdet.

”Tungtransportcenter Øst skal sammen med de to andre centre i Jylland arbejde sammen for at få en ny og specialiseret indsats – og det har jeg store forventninger til, sagde justitsministeren.

Øget fokus på cabotage
Ved åbningen slog justitsminister Karen Hækkerup også fast, at centret – udover at øge trafiksikkerheden – skal have særligt fokus på cabotage.

”Det er noget, vi lægger megen vægt på i regeringen. Ikke bare af sociale grunde, men også pga. vores beskæftigelse og for at sikre fair konkurrence, sagde Karen Hækkerup”.

Centrene er anlagt for at sikre en bedre indsats på færdselsområdet, hvor tungtransporten er en væsentlig opgave.

Overtrædelse af regler straffes
”Regeringen har det som et centralt punkt at støtte færdselssikkerheden – og overtrædelse af vægtreglerne skal have konsekvenser”, sagde Karen Hækkerup.

Det nye center skal også stå for kontrol af digitale fartskrivere, overlæs, farligt gods – samt for analyse-baserede tests.

”Centret betyder også forbedret kvalitet af arbejdet og løft af kompetencer  samt kontrol af ulovlig cabotage og social dumpning. Det handler også om forbedrede konkurrencevilkår til gavn for beskæftigelsen herhjemme og til større frihed i trafikken – men også gavn for trafiksikkerheden”, sagde Karen Hækkerup.

Tilfredshed hos DTL
Hos Dansk Transport og Logistik noterer man sig med stor tilfredshed justitsministerens kommentarer om cabotage.

”Det flugter fuldstændigt med DTLs synspunkter, og det glæder mig, at det så eksplicit slås fast, at det står højt på regeringens dagsorden”, siger adm. dir. Erik Østergaard, der deltog i åbningen.

”Det er jo kun få dage siden, jeg mødtes med ministeren sidst, og vi havde lejlighed til at diskutere en række spørgsmål, herunder trafiksikkerhed, vægtgrænser og cabotage,” siger Erik Østergaard.
 
Godt samarbejde
Åbningen af Tungvognscenter Øst havde deltagelse fra politi- og skattemyndigheder – samt dele af vognmandsbranchen, som fik indblik i det nye center, der altså skal være en del af indsatsen for bedre trafiksikkerhed og kontrol med bl.a. cabotage.

Forud for åbningen af centret roste politidirektør Anders Linnet det gode samarbejde, der det første halve år har været forbilledligt – ikke mindst samarbejdet mellem skat, Vejdirektoratet, styrelser, Rådet for Sikker Trafik og ikke mindst transportbranchen.

Politiets største projekt et par år
”Det nye center har været det største projekt for politiet i 2013 og bliver det også i 2014 – her huses hele politikredsens færdselsafdeling – som har skabt stor faglig kompetence og øget fleksibilitet samt rationalisering, sagde Anders Linnet.

Tungvognscenter Øst skal kontrollere tungvogne som busser og lastbiler. Centret skal stå for den administrative kontrol af overholdelse af køre/hviletid i hele landet (kendt som virksomhedskontrol) samt varetage den operative kontrol med transport af farligt gods, dyr, affald og ulovlig cabotagekørsel på Sjælland, Lolland-Falster og på Bornholm.
Daglig leder af centret er vicepolitichef Peter Stryhn.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk