Udkants-Danmark flytter længere væk i 2015, når Danmark efter planen får nye kørselsafgifter i stil med den tyske Maut – men måske med GPS teknologi. Det skriver fagbladet ”Ingeniøren”.

11 jyske borgmestre har ifølge bladet klaget deres nød over afgifterne, fordi de vil tynge industrivirksomheder i landets yderområder yderligere.

Borgmestrene mener i sær Nord- og Vestjylland vil blive hårdt ramt – fordi hver fjerde kørte kilometer med en dansk lastbil indgår i en transport, der begynder eller slutter i disse områder, som er langt fra virksomhedernes leverandører og markeder.

Afgift vil virke skævt
Det betyder store transportomkostninger, og derfor kommer afgiften til at virke skævt, mener borgmestrene.

De vil ikke bede skatteministeren skrinlægge sit forslag, men de opfordrer regeringen om at kompensere i form af et ”stedtillæg” til virksomhederne.

Lastbilafgiften skulle oprindeligt have været indført for to år siden, men blev udskudt fordi den daværende regering opfattede den teknologien, der var tilgængelig,  for utilstrækkelig.

Tre mia. til statskassen
Mere end halvdelen af det gods, som danske lastbiler transporterer, er stykgods, fødevarer, foderstoffer eller landbrugs-, skovbrugs- og fiskeprodukter. Produkter, der især er repræsenteret i Nord- og Vestjylland, skriver bladet.

Staten forventer, at Maut’en vil skæppe med over tre mia. kr. i statskassen – men samtidig vil afgiften ramme alle last- og varebiler over 3,5 tons, uanset hvilket land, de kommer fra. 1,50 kr. pr. kilometer er det planen, at der skal betales.

Hensigten med kørselsafgiften er bl.a. at reducere udledningen af NOx, CO2 og partikler. Regeringen håber, at erhvervslivet vil flytte flere transporter over på skibe og tog.

Ikke have berøringsangst
»Folketinget skal ikke have berøringsangst over for at støtte ét område og ikke et andet, men sørge for, at konsekvenserne ikke belaster en del af landet, der allerede er særligt udfordret i forhold til erhvervsudvikling, forholdsmæssigt hårdere end resten af landet,« siger Skive kommunes borgmester, Flemming Schmidt Eskildsen (V), til Ingeniøren.

Schmidt-Eskildsen var indtil 2005 var formand for ”Det skæve Danmark”.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk