Antallet af møder, der har været om godstransport i fremtiden, er utallige, og uenigheden mellem interessenter og eksperter er vildt forskellige, hvad en række talere ved et seminar på HMN Naturgas forleden også vidnede om.

”Vi arbejder på at samle viden og erfaring, og vi er ikke forudindtagede, siger Niels Anders Nielsen, chefkonsulent  i Center for biler og Grøn Transport i Trafikstyrelsen, til Berlingske Business Transport.

Niels Anders Nielsen har fra sidst i firserne arbejdet med energi- og miljø fra transportsektoren, og han har fulgt de fleste forsøgsprojekter siden.

Forventningsafstemning
”Der handler om at samle fakta fra de forskellige forsøgsprojekter og få en forventningsafstemning med branchens interessenter, siger Niels Anders Nielsen.

Han peger på kollektiv trafik. Gasbusser er dyrere end dieselbusser, så hvem skal betale de dyrere billetter andre end kommunens borgere. Omlægges bilafgifterne til fordel for naturgas, skal andre typer biler så betale?

Det handler om politik. Regeringen har fastlagt, at transporten skal være fossilfri i 2050 – og i dag er så en mulighed at omstille transporten til naturgas som springbræt til fossilfrit biogas. Kun 4-6 pct. af eksempelvis gylle afgasses og biogas anvendes ikke i den danske transportsektor endnu. Det er målet at 50 pct. af gyllen skal afgasses i 2020.

Diesel har bedre virkningsgrad
”En ny dieselmotor, der opfylder Euro 6 miljøkrav, som er lovkrav for tunge køretøjer fra 1. januar, har en god virkningsgrad – modsat en gasmotor, og så har dieselmotoren ikke et større CO2 udslip end en gasmotor.  Desuden er der syv pct. biodiesel iblandet i den almindelige diesel. Og udslippet af NOx’er (kvælstofilter) og sodpartikler er minimalt – og i øvrigt omfattet af de samme krav som til gasmotoren, siger Niels-Anders Nielsen.

Han står også lidt uforstående overfor argumentet om, at Sverige og Tyskland har succes med gasbiler. I Tyskland er der ca.1.000 gasfyldestationer og ca. 100.000 biler, men med landets 81 mio. indbyggere, svarer det til under 0,5 pct. af bilerne, til trods for, at tyskerne har en afgiftsmæssig  fordel ved gas.

Tager hensyn til bilindustrien
”I Sverige har man to store bilfabrikker, Scania og Volvo, som der tages hensyn til. Herhjemme kan vi lettere se på samfundsøkonomien. Hvor får vi mest miljø for pengene, og derfor er det vigtigt at se, hvilke initiativer, der er mest omkostningseffektive, og hvad  det koster pr. ton at reducere CO2 udslippet, siger Niels Anders Nielsen.

Han fortæller også, at biogas er dyrere at producere end naturgas. Naturgas kommer ud til forbrugerne direkte. Biogas skal oprenses før det kan bruges i en bilmotor. Men – fordelen er, at Danmark modsat eksempelvis Sverige har et veludbygget naturgasnet, så distributionen er optimal. Der er måske knap så meget gas tilbage i Nordsøen, men masser i naturgas i Verden, så vi kan købe af bl.a. russiske Gazprom.

Resultater bruges i Road Map
Arbejdet med analysen af rammevilkår for gas skal anvendes i det videre arbejde til udmøntning af de 20 mio. kroner, som regeringen har afsat til infrastruktur til gas.

Midler til gasområdet udmøntes i perioden 2013-15 i et partnerskab mellem relevante interessenter  samt Energistyrelsen og Trafikstyrelsen.

Analysen af rammevilkår for gas forventes også at kunne anvendes i forbindelse med den køreplan (Road Map) for udfasning af fossile brændstoffer, som transportminister Pia Olsen Dyhr for nylig meldte ud skal udarbejdes.

Workshops i gang
Mange forskellige interessenter i form af centrale brancheorganisationer samt grønne organisationer vil blive inddraget bl.a. ved deltagelse i følgegrupper og ved at medvirke i en række workshops med henblik på at grøn transport bliver belyst så bredt som muligt.

”Transport binder landet sammen, men det nytter bare ikke kun at tale om diesel eller gas til transport. Det handler om at effektiviserer transportsystemet – f.eks. ved at få borgerne til at cykle og køre bus, tog og metro, så vi kan få CO2 udslippet ned.  Det er vigtig, at alle transportformer spiller sammen.

Vejtransporten er udfordringen. Man skal huske, at selv om vi fordoblede den kollektive trafik i landet, ville biltransporten udgøre små 70 pct. – mod knapt 80 pct. i dag, siger Niels Anders Nielsen.

Lang tid at omstille
”2050 er ikke så langt væk, når man ved, at bare personbilsparken udgør 2,3 mio. biler, og at der indregistreres 170.000 nye i år. Derfor tager det lang tid at omstille bilparken siger Niels Anders Nielsen.

Her skal det også nævnes, at en bil ifølge De Danske Bilimportører i gennemsnit kører i 17 år herhjemme inden den skrottes.

”EU er der heldigvis til at stille ens krav til alle, så konkurrenceforholdene er ens, når det gælder teknik og miljø. Bilindustrien leverer samtidig det, som man politisk bestemmer sig til. Biler og lastbiler har aldrig været renere, og i 2012 havde vi herhjemme købt de mest energieffektive biler i Europa. Skrappere EU krav til nye biler drøftes for tiden, og det er forventningen, at der kan opnås enighed om, at nye biler i 2020 i gennemsnit kun udleder 95g/km svarende til ca. 25 km/l., siger Niels Anders Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk