Forliget om den anden del af regeringens vækstplan, der netop er blevet indgået, blev et endegyldigt farvel til planerne om en dansk kilometerafgift på lastbiler.

– Der er ingen tvivl om, at det, at man dropper transportafgiften, har været langt den største hjælpende hånd, transporterhvervet kunne få af Folketinget, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard i en kommentar til vækstforliget.

Momskreditter forlænges
Forliget betyder også, at særligt små og mellemstore virksomheder nu får tilført lempelser gennem blandt andet indførelse af forlængelse af momskredittiderne, fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring og bedre adgang til finansiering.

Aftaleparterne udvider definitionen af små virksomheder til også at omfatte virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr.

– Vognmandserhvervet, der består af mange små og mellemstore virksomheder, har længe haft et stort behov for, at der blev gjort noget ved momskredittiderne. Det har været en mærkesag for DTL i lang tid, for i dag kæmper en del vognmænd med likviditeten, fordi de ofte skal afregne moms med staten, før de får betaling fra kunderne, siger Erik Østergaard.

Fristen bliver forlænget
I praksis udskydes indbetalingsfristen for moms fra små og mellemstore virksomheder fra nu 40 dage til 60 dage.

Den forkætrede arbejdsskadeforsikring bliver også positivt berørt af vækstaftalen. Præmieindbetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer for selvstændige og medhjælpende ægtefæller gøres  fradragsberettigede.  Det vil hjælpe en del vognmænd.

Aftaleparterne er enige om at indføre fradraget fra 2015.

Lettere adgang til finansiering
Med henblik på yderligere at lette navnlig de små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering er aftaleparterne enige om at styrke markedet for udstedelse af erhvervsobligationer i Danmark.

Dermed styrkes et markedsbaseret alternativ til bankfinansiering. Det sker ved, at der skabes mulighed for dels at anvende repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, og dels at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån.

Bag aftalen om “Vækstplan DK” står regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk