Kun EU’s østeuropæiske transportministre er imod stramninger af transportforhold i EU, som også omfatter ordnede forhold for varebiler.

-EU’s transportministre og transportkommissæren nåede frem til absolut brugbare kompromisser under forhandlinger i Bruxelles forleden. Kvaliteten afspejles i det store flertal for kompromisset – med begrænset østeuropæisk modvilje.

Nu ligger presset på Europa Parlamentet, lyder vurderingen i DTL-Danske Vognmænd.

Østeuropæisk modstand

Der var østeuropæisk modstand, men kun repræsenterende små fjorten procent af Europas befolkning, oven på aftenens og nattetimernes forhandlinger om vejpakken. Resultatet repræsenterer substantielle bud på fremskridt.

”Forhandlingerne endte med et godt resultat. Med det, der ligger på bordet her, er der begrundet håb for, at vi kan få ordnede forhold for godstransporten i fremtiden,” siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard.

Når ministrene med så komfortabelt et flertal, og med kun otte lande og altså mindre end 14 procent af EU’s befolkning imod, så bør Parlamentet også kunne nå i mål. Alle store lande, på nær Polen, har stemt for. Det vil være utilstedeligt, hvis Parlamentet ikke kender sin besøgelsestid, mener man hos DTL.

Postkasse-selskaber

Udover ordnede forhold for varebiler lægges der op til et længe tiltrængt opgør med postkasseselskaber og øget myndighedskontrol. Alt sammen vigtigt og nødvendigt.

”Det er desuden godt og vigtigt, at der er udsigt til fuldt forbud mod hvil i førerhuset under det ugentlige hvil, og at EU-domstolens beslutning ikke anfægtes,” siger Erik Østergaard.

Han mener, det er glædeligt, at der er lagt op til fem dages karensperiode for cabotage, samt at udstationering skal gælde for al international kørsel – med undtagelse af bilateral kørsel, hvor det tegner til at blive tilladt at lave én tredjelandstur på vej ud og på vej hjem eller to ture på hjemturen, hvis man har den nye smart-tachograph.

Sammenhold

Smart-tachografen ønskes desuden fremskyndet, så alle lastbiler i international trafik skal have den monteret inden udgangen af 2024. Den smarte tachograf kan automatisk registrere passage af grænser og lokalisere af- og pålæsning.

”Det er vigtigt for DTL, at Road Alliance-landene har holdt sammen i dette, samt at de nordiske lande – og dermed NLA-medlemmernes regeringer – har holdt sammen. Det er stærke alliancer, og det viser at problemerne er omfattende,” siger Erik Østergaard, der også har roser til regeringen og Folketinget.

Godt arbejde

Han mener, at den danske transportminister, Ole Birk Olesen (LA) og hans stab har gjort et godt stykke arbejde.

”Jeg synes resultatet viser, at det var godt, at et stort flertal i Folketinget i fredags gav ministeren mandat,” siger Østergaard.

Blandt fremskridtene peger Østergaard bl.a. på, at det lykkedes den danske og svenske regering at holde spørgsmålet om kombitransport på sporet.

Andre løn- og arbejdsforhold

”Det er jo en særskilt problemstilling, som landene i forskellig grad har inde på livet. I Danmark og i Sverige er kombitransport et substantielt problem, hvor der hver dag foretages transporter i Danmark på helt andre løn- og arbejdsforhold. Det hul skal vi have lukket, og det lægger ministerrådets flertal da også op til. Nu mangler vi så bare Europa Parlamentet. Og det er en selvstændig udfordring. Så det er for tidligt at lade champagnepropperne springe. Men aftenens forhandlinger giver absolut håb om, at vejpakken alligevel kan blive til noget fornuftigt,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk