Varebilssalget nøjedes med at falde to procent i 2017 i forhold til året før – trods regeringens afgiftsdiskussioner i oktober.

De fleste eksperter i bilbranchen havde efter det første halvår i 2017 forventet en ny salgsrekord af såvel personbiler og varebiler, men i oktober gik salget helt i stå, da regeringen proklamerede afgiftsændringer.

Men der gik en måned, før endnu en lappeløsning blev resultatet, hvor mange havde håbet på indførelse af en teknisk baseret afgift i stedet for en værdibaseret afgift. Det var der ifølge embedsmænd i skatteministeriet efter sigende ikke råd til.

Salget begyndte igen i november – så med en måneds stilstand er det flot, at varebilssalget kun faldt med to pct. til i alt 35.889 enheder. Ser man isoleret på december gik varebilssalget faktisk frem med 4,6 pct. til 3.338 enheder.

Gang i hjulene

Men der er totalt set kommet gang i hjulene i erhvervslivet efter finanskrisen, der kom i 2007 og varede i en række år. Stigningen fra 2012-2013 til i dag er på knap 50 pct. ifølge De Danske Bilimportører (DBI).

De mindre varebiler (under 2.500kg totalvægt og 50 pct. afgift), udgjorde for hele 2017 12.135 stk., som er ca. 34 pct. af de solgte varebiler.

De øvrige varebiler fordeler sig med ca. 16.886 i segmentet 2.501-3.490 kg. totalvægt og udgjorde dermed 47 pct. af varebilerne. 6.763 varebiler blev registreret på B-kørekortets maksimale 3.500 kg, det svarer til 19 pct. af alle varebilerne.

Ford Transit stadig i front

Fortsat bestseller er Ford Transit Custom med en markedsandel i hele 2017 på 11,3 pct. – og i december endda på 13,3 pct. VW Transporter blev nummer to i begge perioder med markedsandel på henholdsvis 7,3- og 8,4 pct.

”Der er en klar stigende tendens i efterspørgslen fra erhvervslivet gennem de seneste år og stor interesse for at anskaffe ny varebil. Det er udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive niveau,” siger Gunni Mikkelsen, adm. direktør i DBI.

Flere lastbiler og busser

I 2017 kom der 5.026 nye lastbiler på vejene med danske nummerplader.

”På trods af, at det tal, giver et marginalt fald på 1,4 pct. i forhold til sidste år, er der ingen grund til bekymring. Det et meget fint og særdeles tilfredsstillende marked for lastbiler. For når vi ser mere historisk på det, siger statistikken, at det med undtagelse af de fire år op til finanskrisen, faktisk er det højeste marked i nyere tid,” siger Gunni Mikkelsen.

Bestanden af lastbiler er stort set uændret fra året før, idet den ultimo december 2017 er på 42.548 enheder – og er dermed blot 521 lastbiler højere end i 2016.
Salget af nye lastbiler modsvares således stort set af lastbiler, som enten eksporteres til udlandet eller skrottes som udtjente biler.

Hos DBI er man tilfredse

Busmarkedet var også højt i fjor, hvor der blev solgt 860 nye, store busser. Et tal, der kun er blevet slået én gang før, nemlig i 2009, hvor salget af nye busser røg op på 870 enheder. Dermed giver årets salg en stigning på 16 procent siden sidste år.

”Vi er absolut tilfredse med salget af de kommercielle transportmidler som busser, vare- og lastbiler i 2017. Det marginale fald fra sidste år har ingen betydning i det store billede, da den flotte udvikling i salget over de seneste år og det stabilt høje niveau, stadig er gældende. Vi ser det som et resultat af det meget høje aktivitetsniveau i samfundet generelt,” siger Gunni Mikkelsen.

Bestanden af busser er stort set uændret fra året før, idet bestanden ultimo december i fjor er på 9.096 – altså kun 45 busser mere end i 2016.

Øget bestand af biler

221.818 personbiler købte danskerne i 2017. Det er 1.100 biler, eller 0,5 pct., under sidste års rekordsalg på 222.924 enheder.

For første gang i otte år, blev der ikke sat rekord i antal solgte nye personbiler, men det ændrer ikke på, at det store antal solgte biler, vækker stor glæde hos De Danske Bilimportører.

2017 startede ud med at være et stykke bedre end i 2016, men en konsolidering over sommeren og de politiske forhandlinger om registreringsafgifterne, satte sit præg på årets samlede salg.

Danmarks bestand af personbiler steg i 2017 med 62.900 biler og lander ultimo december 2017 på 2.528.485 biler i alt. Bestanden er dermed blot vokset med et antal svarende til ca. 28 pct. af salget af nye biler.

SUV biler boomer

Danskerne ser ikke ud til at have ændret bilvaner betydeligt siden sidste år. Andelen af mikrobiler falder stadig, mens både de mindre og de større biler holder niveauet.

Den store højdespringer i 2017 var biler i SUV-segmentet. De tog et stort spring, da andelen er vokset med ca. 24 pct. målt i forhold til 2016 (34.353 enheder i 2017 mod 27.901 enheder sidste år).

Efter nogle år med stigning i antallet af solgte elbiler, faldt efterspørgslen i 2016 og et betydeligt nøk yderligere i 2017.

Et tilbageblik på de seneste års salg viser, at 2015 var et rekordår med afgiftsfritagelsens bortfald, hvor der blev solgt mere end 4.000 elbiler og naturligvis forstærket af indførelse af delvis afgift i 2016. Her var derfor betydeligt lavere end rekordåret og der blev cirka solgt 1.300 elbiler.

Stop&Go politik

I 2017 blev salget næsten halveret til knap 700 enheder. Den store nedgang kan ifølge DBI skyldes, at der føres ”Stop&Go” politik på området – rammebetingelserne ændrer sig hele tiden.

Den usikkerhed, det giver for forbrugerne, betyder mere, når der skal vælges bil end de ellers positive tiltag med, at indfasningen af afgifterne blev udskudt og der oveni kom en ’bonus’ baseret på batterikapaciteten.

Dog kan det ses, at den politiske aftale fra foråret 2017 fik effekt i efterårets salg, da der i anden halvdel af året blev solgt 561 elbiler mod 137 i 1. halvår.

Uhensigtsmæssigt

”Den stop & go politik, som har været tendensen for elbilernes vedkommende, er særdeles uhensigtsmæssig. Hvis vi skal fremme ny, grøn teknologi, er det helt afgørende, at der findes klare, velkendte rammevilkår over en lang periode. Det giver tryghed og ro – både for branchen og for forbrugerne. Vi mener, at den eneste rigtige model for at sætte en stopper for usikkerheden, er en samlet reform af afgifterne. Nemlig, hvor man beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt, i stedet for ud fra bilens værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og ikke mindst mere sikre biler,” siger Gunni Mikkelsen.

Bestanden af elbiler steg marginalt fra ’16 til ’17 og udgjorde (ultimo december 2017) 8.746 mod 8.643 elbiler året før.

Nye typer miljøbiler

For De Danske Bilimportører er elbiler ikke de eneste miljøbiler. Man anser alle biler med en lav emission og ny teknologi som miljøvenlige. Og ser man bredere på begrebet miljøbiler ser fremtiden lys ud.

På international plan forventes en betydelig vækst i salget af de såkaldte plug-in hybridbiler – biler som både kører på el og benzin. I Danmark går det godt for de almindelige hybridbiler. Salgsudviklingen er de seneste år gået fra 1.093 hybridbiler i 2013 til 6.646 i 2016, og de er steget til hele 8.825 hybridbiler i 2017.

For de mest miljørigtige hybridbiler, plug-in hybridbilerne, går det fremad, men slet ikke så meget, som det burde – fra fem solgte i 2013 til 572 i 2016, og det seneste tal på 621 i 2017.

Det er altså ikke fordi udbuddet af plug-in hybridbiler ikke vokser, men de har hidtil haft det rigtig svært i Danmark grundet afgiftssystemet, der ikke tilgodeser miljørigtige biler. Den politiske aftale fra 2016 hjælper dog lidt på det, men hos De Danske Bilimportører mener man, at det langt fra er nok.

DBI vil reformere afgifter

”Den ’Stop&Go’ politik, som omfatter elbilerne, påvirker i høj grad også afgiftsforholdene for plug-in hybridbilerne. Det betyder, at Danmark ikke får tilstrækkelig glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige plug-in hybridbiler – biler som kan løse endnu flere danskeres transportbehov, da de har lang rækkevidde og samtidig er meget miljøvenlige på el. Derfor kan vi ikke sige det for mange gange – vi efterlyser en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nyeste miljøvenlige teknologi,” siger Gunni Mikkelsen, DBI.

Teknologien indenfor brintbiler er fortsat ny, og mulighederne for tankning også begrænset. Uagtet, at de fortsat er fritaget for afgift og faktisk er faldet i pris, er udbredelsen yderst begrænset. Der er faktisk kun blevet solgt 67 brint-biler de seneste tre år, heraf de 14 i 2017.

Varebilssalg januar-december 2017:
Ford Transit Custom 3.313 enheder
VW Transporter 2.143 –
Renault Trafic 1.882 –
Mercedes-Benz Sprinter 1.693 –
Renault Master 1.581 –
Mercedes-Benz Vito 1.490 –
Ford Transit 2 tons 1.362 –
Iveco Daily 1.195 –
Renault Vivaro 1.176 –
Toyota Proace 1.025 –

Varebilssalg december 2017:
Ford Transit Custom 369 enheder
VW Transporter 236 –
Mercedes-Benz Vito 209 –
Mercedes-Benz Sprinter 166 –
Renault Master 165 –
Renault Trafic 152 –
Ford Transit 2 tons 135 –
Peugeot Expert 120 –
Iveco Daily 116 –
VW Crafter 105 –

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk