Med et fald i varebilssalg i årets første fem måneder på 18,9 procent, hvor personbilssalget i samme periode faldt 30,6 procent, ser man tydeligt, at der er mere brug for at holde distribution af varer i gang end transporten af personer.

Corona-krisen har været hård for bilbranchen – men især personbilskunderne har været afventende på at købe bil. Krisen påvirker dog fortsat salget af bl.a. last- og varebiler.

For varebilerne gælder det dog, at salgsnedgangen synes stabiliseret på april måneds niveau, hvorfor man hos DBI, De Danske Bilimportører, forventer, at varebilerne nu er over den største nedtur.

Beskeden aktivitet

Til gengæld tog lastbilerne endnu et dyk i maj måned. Lastbiler har dog en forholdsvis lang leveringstid, hvorfor man kan håbe, at de få indregistreringer i maj måned i virkeligheden afspejler den beskedne aktivitet, som var hos forhandlerne i Corona-krisens tidlige måneder.

Mads Rørvig, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører, understreger, at cornakrisen stadig påvirker salget af vare- og lastbiler, men forventer en øget aktivitet i de kommende måneder.

Fornyet aktivitet

”Den forgangene måneds varebilsalg var markant lavere end i maj 2019, men med den gradvise genåbning af samfundet er der kommet fornyet aktivitet i erhvervslivet. Det kan mærkes i interessen efter varebiler, og vi forventer, at efterspørgslen vil stige i de kommende måneder. Lastbilmarkederne i Europa er samtidig tæt forbundne. I Danmark ser vi positive takter, men udviklingen i nysalget af lastbiler påvirkes i høj grad af brugtvognshandlen i EU, som risikerer at forsinke genoprettelsen af aktiviteten på nyvognsmarkedet,” siger Rørvig.

Selvom Corona-restriktioner gradvist bløder op, og samfundet langsomt vender tilbage til normalen, forventer man hos DBI, at der går nogle måneder, inden det afspejler sig i lastbilsalget. Det skyldes, at de tunge køretøjer ofte har lang leveringstid.

Afspejler kontrakter fra 1. kvartal

Samtidig betyder det, at de tal man ser nu, i høj grad afspejler de kontrakter, der blev underskrevet omkring første kvartal 2020.

Det danske lastbilmarked er desuden afhængigt af specielt afsætningsforholdene for brugte lastbiler uden for landet. Udviklingen i andre lande har dermed stor betydning for salget af nye lastbiler i Danmark.

Der kom 268 nye lastbiler på vejene i den forgangene måned. Det er 45,4 procent færre end i maj 2019 og 19,0 procent færre end i april 2020.

På april niveau

I maj blev der indregistreret 1.815 nye varebiler. Det er 37,6 procent færre end i samme måned sidste år, hvor 2.907 nye varebiler fik plader på.

Corona-krisen påvirker altså stadig varebilsalget, men nedgangen synes nogenlunde stabiliseret på niveauet fra april måned, hvor salgsnedgangen lød på 35,2 procent ift. april 2019.

Den forsatte nedgang i varebilsalget afføder en yderligere forringelse af år til dato-regnskabet, som nu ligger 18,9 procent lavere end salget i de første fem måneder af 2019. Indtil videre er der således kommet 11.657 nye varebiler ud på gader og stræder i 2020, mod 14.377 varebiler i 2019.

Mangler brugte varebiler

”Vi noterer os en rimelig stor aktivitet i erhvervslivet, og dermed også stigende interesse for varebiler, men markederne hænger sammen – specielt for brugte biler. I Danmark påvirkes vi negativt af manglende efterspørgslen på brugte varebiler i EU. Konsekvensen heraf er at varebilerne kører lidt længere i Danmark og dermed påvirker salget negativt. Overordnet set ændrer det dog ikke ved det faktum, at vi igen befinder os i et stigende marked, om end det er lavere end hidtil,” siger Mads Rørvig.

Varebilssalg jan-maj 2020

Ford Transit Custom 1.658 enheder
VW Transporter 856 –
Mercedes-Benz Vito 644 –
Mercedes-Benz Sprinter 641 –
Renault Trafic 498 –
Renault Master 449 –
Peugeot Expert 408 –
Ford Transit 2T 503 –
Peugeot Partner 383 –
Fiat Ducato 325 –

Varebilssalg maj måned 2020

Ford Transit Custom 284 enheder
Mercedes-Benz Sprinter 108 –
Volkswagen T6 101 –
Mercedes-Benz Vito 94 –
Ford Transit 2T 89 –
Renault Master 78 –
Peugeot Expert 77 –
Renault Trafic 65 –
Peugeot Partner 63 –
Fiat Ducato 62 –

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk