30,9 procent eller nøjagtigt 598 af de adspurgte 1.935 medlemmerne i DTL, Dansk Transport og Logistik, har besvaret en undersøgelse om, hvor mange varebiler, som de har kørende i virksomheden.

DTLs medlemmer kører først og fremmest lastbil – i alt 3.338 lastbiler i alt, men de har også 715 varebiler. Varebilerne bruges ikke kun internt, men også flittigt til at køre varer for eksterne kunder.
 
Det viser en ny undersøgelse, som DTL har foretaget gennem interview af deres medlemmer. Det er første gang, at DTL direkte har spurgt medlemmer om anvendelsen af varebiler til godskørsel for fremmed regning.

43 pct bruges til ekstern kørsel
”Vi har nu fået indblik i, hvor mange varebiler, vores medlemmer har – nemlig 715 biler, men vi spurgte også ind til anvendelsen af varebilerne, og faktisk bruges 43 pct. af bilerne til ekstern kørsel, som også kaldes kørsel for fremmed regning, siger økonom Morten Pernø, DTL.
 
Varebiler bør efter DTL’s mening være omfattet af Godskørselsloven. Det har man sagt længe, men den nye internet-baserede undersøgelse har nu givet organisationen en vished for, at deres ønske er rimeligt.
 
Skævvridning af konkurrence
Varebiler under 3,5 tons bruger bl.a. ikke fartskriver, så de er ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelser. Så alene her er der en skævvridning af konkurrencen.
 
”En ændring vil også skabe et højere fagligt niveau og bedre image. Vi er endda blevet svinet til af en politiker, fordi den pågældende blandede os sammen med nogle mindre regelrette transportfirmaer, siger Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL.
 
Men han ser en begyndelse politisk forståelse for at få varebilerne ind under godskørselsloven.
 
Grøde i sagen
”Der har diskussioner om emnet i Vejtransportrådet, så der er grøde i sagen. Selv er vi ved at rulle en certificeringsordning ud hos vores medlem GLS, der kører pakkepost og kurértransport – og den kan vi bruge som en god forberedelse til tilladelseskrav, siger Ove Holm.
 
DTL’s medlemmer vil gerne have en ny bestemmelse, så varebilerne skal ind under godskørselsloven.
 
”Undersøgelsen med varebilerne har været en del af den årlige konjunkturanalyse fra DTL, som offentliggøres ved DTL’s generalforsamling i Nyborg på lørdag. Men resultatet af undersøgelsen vil ikke komme med i analysen af pladshensyn. Den vil kunne ses på vores hjemmeside, siger Ove Holm.
 
Tilfredsstillende svarprocent
Spørgsmålet til medlemmerne lød helt præcist: ”Hvor mange lastbiler og varebiler har virksomheden i gennemsnit haft registreret (som bruger) i Danmark i det senest afsluttede regnskabsår?”
 
Svarantallet og -procenten er meget tilfredsstillende. Virksomhederne har oplyst, at de har i alt 3.338 lastbiler, 715 varebiler, en samlet beskæftigelse på 4.874 personer  inkl. selvstændigt erhvervsdrivende – og en samlet omsætning på 5,4 milliarder kr.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk