Af Finn Bruun

Det er en ændring i Energistyrelsens beregningsmodel for Alternative Drivmidler, som har givet naturgassen dårligere præstations-tal ved brug i tung transport.

De væsentligste ændringer er for det første en ny omregningsfaktor mellem diesel og naturgas.

For det andet anvendes der nu EURO-normer i stedet for producentoplysninger.

Lavere metal-udslip
Det giver et lavere metan-udslip, oplyser Energistyrelsen, som derfor efter anbefaling fra Trafikstyrelsen har nedjusteret forventningen til gasmotorer til lastbiler og busser, så energieffektiviteten i stedet for at være på niveau med diesel opgøres til at ligge 13 procent lavere i 2020 og 10 procent lavere i 2030.

Energistyrelsen forklarer, at det primært er en beregningsteknisk ændring, der sammen med ændrede forudsætninger har ført til de nye tal.

Lette køretøjer fortsat i plus

For de lette køretøjer er der fortsat CO2-plus at hente i den ny beregning.

For disse biler betyder den opdaterede beregning en CO2-reduktion ved brug af ren naturgas i stedet for ren diesel uden iblanding af biobrændstof nu 10 procent i 2020, og 4 procent i 2030.

 I Danmark iblandes i dag 7 procent biobrændstof i diesel og 5 procent biobrændstof i benzin.

Sammensat beregning

Der sker løbende opdatering af beregningsmodellen, og Energistyrelsen fremhæver, at modellen senest blev opdateret januar 2012 efter en bred analyse- og høringsproces, der involverede en lang række parter.

– Modellen indeholder et betydeligt antal forudsætninger og beregninger, i øjeblikket for 15 forskellige drivmiddelspor til lette køretøjer, seks drivmiddelspor til lastbiler og tre drivmiddelspor til busser, oplyser styrelsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk