Vi opfører os utilgiveligt dårligt, når vi er på arbejde, mens vi kører. Risikoen for at være årsag til en trafikulykke er langt større, når vi er bruger bilen på jobbet, end når vi kører i bilen i fritiden.

Det viser en dugfrisk undersøgelse fra den britiske velgørenhedsorganisation ”Brake” og forsikringsselskabet ”Direct Line”, som netop er offentliggjort.

Undersøgelsen viser, at 31 pct. skriver tekstbeskeder, når de kører bil, 17 pct. soignerer sig selv så som at lægge make-up eller barberer sig – mens hele 76 pct. er i fare for andre trafikanter ved at køre over 63 km/t (35 miles) i bebyggede områder.

Virksomheders ansvar
Derfor er det magtpåliggende for folkene bag undersøgelsen, at virksomheder tager affære og måske gennem samtaler med medarbejdere sikrer, at de kører ordentligt i trafikken.

30 pct. af trafikanter på vejene er erhvervsbilister eller bilister, der er på arbejde. Det er beregnet, at risikoen for, at disse kørere bliver involveret i uheld, er op mod 40 pct. mere sandsynligt end bilister, der ikke er på arbejde.

I Storbritannien, hvor der bor mere end 10 procent flere mennesker end herhjemme, dræbes 10 personer og kvæstes 100 personer hver uge, mens de sidder bag rattet i jobsligt ærende, viser de britiske undersøgelser.

Erhvervschauffører er værst
Souschef i ”Brake”, Julie Townsend, mener det er tankevækkende så mange mennesker, der er på job bag rattet, tager så rystende og unødvendige chancer – som de alle ved er meget farlige.

“Erhvervschauffører og folk på job bag rattet burde tage hensyn til at holde loven og ikke udsætte sig selv og andre for fare – I stedet viser undersøgelserne, at de sandsynligvis tager flere chancer end andre typer af bilister. Derfor opfordrer vi arbejdsgiverne til at have en sikkerhedspolitik for sikker kørsel – og at medarbejderne holder fartgrænserne og undlader at tale i mobiltelefon under kørslen, siger Julie Townsend.

Spiller hasard med livet
Matt Owen, talsmand for Direct Line, peger på, at erhvervschauffører ser ud til at tage større chancer bag rattet end gennemsnitsbilisten.

“Hvad enten det er en følelse at være bedre bilister – fordi de er mere trænede chauffører og kører mere på vejene – eller de er pressede på jobbet eller på tiden, så er det deres eget liv og andres liv, som de spiller hasard med. Desuden er brug af mobiltelefon, for høj fart og hensynsløs kørsel ulovlig – og så er konsekvenserne deres levebrød, siger Matt Owen.

Sluk mobiltelefonen
Selskaberne bag undersøgelsen nærmest bønfalder bilister til at undgå at blive overrasket uheldigt bag rattet – fordi de ofte ikke kan nå ar reagere i en uheldssituation.

Det gælder også, selv om man kører en anelse for hurtigt efter forholdene. Også overhalinger må man sikre sig kan ske uden fare for andre.

Man skal simpelthen slukke sin mobiltelefon – og ikke tale i telefon, selv om den er hands-free – og slet ikke sende tekstbeskeder, fordi man mister koncentrationen og øger risikoen for uheld.

Skal man eksempelvis indstille sit navigationsanlæg eller ringe, så kør ind til siden – i stedet for at gøre det under kørslen. Så kan man samtidig spise eventuel mad – for det skal man ikke gøre under kørslen. Det er for farligt, viser undersøgelsen.

Hårdede straffe løsningen
I “Brake” opfordrer man også politikere til at bede virksomheder til at indføre bedre sikkerhedspolitik for ansatte – bl.a at planere en tur nøjagtigt, at forbyde brug af mobiltelefoner under kørslen eller at spise og soignere sig, mens man kører.

Virksomheder skal sørge for at følge op på eventuelle uheld og nær-ved-uheld med nødvendige rapporter for at stramme op på sikkerheden for firmaets medarbejdere i trafikken.

Politikere skal også satse mere på trafikkampagner, hvor man kan fortælle om de øgede risici ved at køre usikkert bag rattet. Og endelig skal man indføre skrappere straffe mod virksomheder, som ikke har styr på bl.a. køre-hviletidsregler og derigennem presser chaufførerne til at bryde loven og køre livsfarligt.

Kommentar fra DI Transport
Hos Dansk Industri Transport er det direktør Michael Svanes erfaring, at der i danske virksomheder er og altid har været stort fokus på trafiksikkerhed og ikke mindst den konkrete adfærd.

En lang række virksomheder har trafiksikkerhedsplaner for virksomheden og dens ansatte. Større virksomheder har inkluderet trafiksikkerhedspolitikken i deres CSR-politik.

Rådet for sikker Trafik har gennem de senere år arbejdet målrettet med fokus på trafiksikkerheds-planer i virksomhederne.

Nyt samarbejde
“DI Transport og Rådet for sikker Trafik har i december 2012 indgået en samarbejdsaftale om at styrke arbejdet med trafiksikkerhedsplaner i virksomhederne. Jeg venter mig meget af dette fælles fokus. Samarbejdet har primært fokus på de små og mellemstore virksomheder, siger Michael Svane.

Han mener, at den britiske undersøgelse i første række tjener som en reminder til alle, der beskæftiger sig med trafik og transport.

“Vi har som erhvervstrafikanter et særligt ansvar for at udvise den rette adfærd. Det hvad enten det handler om hastighed eller mobilsnak under kørslen, siger Michael Svane.

Adfærden kan forbedres
Sven Krarup Nielsen, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, er meget enig i Michael Svanes bemærkninger.

“Selv om jeg ikke kender en dansk undersøgelse er jeg ret sikker på at den ikke ville vise det samme resultat om markant forskel på fritids- og erhvervskørsel. Primært fordi der, som Michael Svane skriver, gøres meget i mange virksomheder for at bedre trafiksikkerheden. I den kommende handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen har vi dog fortsat en ide om at trafikanternes adfærd kan forbedres via trafiksikkerhedsplaner i endnu flere virksomheder, siger Sven Krarup Nielsen.
 
Fakta:
31 pct. erhvervschauffører sender tekstbeskeder under kørslen i forhold til 28 pct., der ikke er på arbejde bag rattet.
17 pct. barberer sig, lægger make-up og lignende bag rattet på jobbet – 14 pct, der gør det samme, er ikke på arbejde.
37 pct. tillader sig at fortsætte kørslen, når de taler i en hands-free telefon mod 24 pct, der ikke er på arbejde.
54 pct. kører for stærkt på veje med 100 km/t hastighedsgrænse – mod 34 pct., der ikke er på job i bilen.
76 pct. kører mere end 8 km/t for hurtigt på veje med hastigheds-grænse på 50 km/t – mod 62 pct., der ikke er på job i bilen.

(Kilde: Den britiske velgørenhedsorganisation ”Brake” og forsikringsselskabet ”Direct Line”)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk