Den danske regering ønsker mere entydige regler om cabotageregler – det gjorde transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt Europa-Kommissionen klart på et møde kort før jul.

Det foregik på et rådsmøde, hvor alle transportministre i EU drøftede sociale aspekter på vejtransportområdet.
 
I den forbindelse understregede Hans Christian Schmidt nødvendigheden af at sikre klare og entydige cabotage-regler.

Håndhæves bedre
”Jeg synes, det er vigtigt, at vi får mere klare og entydige regler, både så de kan håndhæves bedre og håndhæves ens på tværs af lande. Det er også vigtigt for chaufføren og vognmanden, så de kan være helt sikre på, hvad der gælder,” sagde Hans Christian Schmidt.
 
Ministeren lagde vægt på, at der er behov for at se på, hvordan man definerer en cabotagetur – altså den tur, som der må køres tre af inden for syv dage, efter en international transport er gennemført.
 
”Der er en overordnet definition af, hvad cabotagekørsel er, men ikke af en cabotagetur. Der er behov for, at vi får en tilstrækkelig klar definition af dette – gerne indført i selve forordningen,” sagde Hans Christian Schmidt.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk