Nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak er netop trådt i kraft. Samtidig tages digitale løsninger i brug med virtuelle bøjer.

Virtuel afmærkning med AIS (Automatic Identification System) adskiller sig fra traditionelle bøjer ved, at afmærkningen ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr.

Ruterne vil dog også være markeret med traditionelle fysiske afmærkninger i farvandene tilpasset de nye ruter. De nye skibsruter har til formål at styrke sejladssikkerheden i hovedfærdselsåren for skibstrafikken til og fra Østersøen.

70.000 skibe gennem Kattegat

”Med op mod 70.000 skibe årligt gennem Kattegat er det væsentligt at have sejlads-sikkerheden for øje. Skibstrafikken i farvandene er nogle steder ret tæt, især omkring Skagen – og både i Danmark og internationalt er der gode erfaringer med at fremme sejlads-sikkerheden ved hjælp af rutesystemer. Samtidig bringer vi nu digitale værktøjer i spil, da ruterne udvalgte steder vil blive afmærket med virtuel afmærkning, som også gerne skulle styrke sikkerheden,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

De nuværende rutesystemer i farvandene er oprindeligt etableret med udgangspunkt i de minestrøgne ruter, som blev etableret efter 2. verdenskrig.

Vejleder og adskiller

Farvandene blev erklæret minefri i 1975, men ruterne har fundet fast anvendelse til at lede skibstrafikken sikkert gennem de danske farvande. Nu justeres ruterne i overensstemmelse med de naturlige sejladsmønstre, så de vejleder og adskiller skibstrafikken bedre.

Ruterne er udarbejdet i tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og Transportstyrelsen og Sjöfartsverket i Sverige.

Se ruteændringer hos Søfartsstyrelsen

Alle ruteændringer kan ses på Søfartsstyrelsens hjemmeside (https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/RuterKattegatSkagerrak) – og er bekendtgjort i Efterretninger for Søfarende, samt på Geodatastyrelsens officielle søkort.

”I Søfartsstyrelsen arbejder vi for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. For os går sikkerhed og vækst hånd i hånd, fordi væksten i Det Blå Danmark skal bygge på kvalitetsskibsfart,” udtaler Andreas Nordseth.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk