ITD vil have dansk lastbiltransport helt frem i det europæiske førerfelt. Men ufleksible rammer forhindrer de danske vognmænd i at udøve deres erhverv frit og i takt med tiden. Det skal der laves om på.

Sådan lyder budskabet fra ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen fra brancheorganisationens årlige generalforsamling, der finder sted i Padborg her i weekenden.


Transportminister Henrik Dam Kristensen (S), der deltager i generalforsamlingen, har tidligere lovet sin støtte til branchen – og han satte i efteråret et udredningsarbejde i gang, der skal analysere den aktuelle situation for de danske lastbilvognmænd.

For tidligt at glæde sig
Til foråret begynder så diskussionerne om mulige reformer på et faktuelt grundlag.

– Det er selvfølgelig for tidligt at glæde sig, før de første resultater er kommet ud af arbejdet, men overordnet er vi tilfredse med den proces, der er sat i gang – den er helt i tråd med den vej, vi har anbefalet, siger Jacob Chr. Nielsen.


Han peger blandt andet på overenskomsterne som et område, hvor ITD gerne ser en snarlig udvikling. Vognmandserhvervet er som det eneste i landet undtaget fra den normale danske arbejdsmarkedsmodel, idet det er lovpligtigt for vognmændene at følge de kollektive overenskomster.

Strejker og blokader
Inden for alle andre erhverv er det tilladt at stå udenfor overenskomsterne. Arbejdsgiverne risikerer da strejker og blokader, men ikke bøder, som det er tilfældet for vognmændene. Her foretrækker Jacob Chr. Nielsen derfor den normale danske model.

– Den åbner for, at såvel lønmodtagerside som arbejdsgiverside kan puffe til tingenes tilstand, og denne markedsventil er sund og vigtig, for den er med til at sikre dynamik og bevægelse i arbejdsmarkedet, siger Jacob Chr. Nielsen.

Han understreger, at ITD’s ærinde ikke er at bane vejen for anarki og ukontrolleret løndumping på arbejdsmarkedet.

– Modellen fungerer jo uden anarki og kaos inden for andre erhverv, så hvorfor skulle den ikke også gøre det inden for lastbiltransporten?, spørger Jacob Chr. Nielsen.

Dårlig retssikkerhed
Han peger også på behov for nytænkning på køre- og hviletids-området. Her lider vognmændene under et alt for stift bødekatalog og en virksomhedskontrol, der producerer langstrakte straffesager med dårlig retssikkerhed for chauffører og vognmænd.

Et af de uhensigtsmæssige resultater er en manglende konsekvens for de vognmænd, der ikke har styr på sagerne.

Han opfordrer til at gentænke hele kontrolmodellen på køre- og hviletidsområdet og i langt højere grad inddrage branchen som en samarbejdspartner i stedet for at kriminalisere de vognmænd, der gør en reel indsats for at holde styr på køre- og hviletiden.

Vigtigt med dialog
– Det vigtige er, at vi nu får gang i en fremadrettet dialog mellem politikere, myndigheder og branche om dette vigtige spørgsmål, er meldingen fra Jacob Chr. Nielsen.

ITD har også sin mening om cabotage – og om videre liberaliseringer af det indre marked for transport i EU.

Branchen afventer lige nu EU Kommissionens holdning til, hvornår cabotagekørsel, adgangen til at konkurrere om indenrigskørsler på tværs af landene, skal lempes yderligere..

Allerede i sin beretning i 2012 advarede Jacob Chr. Nielsen mod fri cabotage under de nuværende forhold.

Fri cabotage vil komme
– ITD går ikke ind for fri cabotage, så længe de danske rammevilkår for lastbilvognmænd er ude af trit med resten af Europa. Det gør vi stadig ikke, siger Jacob Chr. Nielsen.

Han peger dog samtidig på, at yderligere liberaliseringer realistisk set kun kan udskydes – ikke undgås på sigt.

– På et tidspunkt bliver det ikke et spørgsmål, om vi kan lide det eller ej, men om den europæiske økonomi har råd til at udskyde liberaliseringer yderligere. Netop derfor haster det med at modernisere de danske rammebetingelser. I løbet af få år kører toget, og så kommer vi i klemme, hvis vi ikke er klar, siger Jacob Chr. Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk