Volvo Trucks er nu så langt i udviklingen af brintlastbiler, at man er gået i gang med egentlige landevejstests.

Præsident for Volvo Trucks, Roger Alm, garanterer 1.000 kilometer rækkevidde mellem tankninger af den nye type Volvo lastbiler, som er forsynet med brændselsceller, der drives af brint.

Daimler-samarbejde

Brændselscellerne til Volvo Trucks’ brændselscelle-elektriske lastbiler vil blive leveret af Cellcentric – et joint venture mellem Volvo Group og Daimler Truck AG, som er verdens to største lastbilsproducenter.

Cellcentric planlægger at bygge et af Europas største anlæg til serieproduktion af brændselsceller, der er specielt udviklet til tunge køretøjer.

Også en ellastbil

Brintlastbiler har faktisk sin egen elfabrik – fordi de producerer el under kørslen. Det eneste, der kommer ud af udstødningen, er vand.

En brintlastbil er på den måde også en ellastbil – som Volvo Truck har produceret i en række år til både lastbiler og busser. Dertil kommer udvikling af en række andre grønne drivliner så kører på bl.a. biogas (CNG og LNG).

Succes på testbanerne

”Vi har udviklet denne teknologi i nogle år nu, og det føles fantastisk at se de første lastbiler køre med succes på testbanerne. Kombinationen af batteri-elektriske og brændselscelle-elektriske transportløsninger vil gøre det muligt for vores kunder helt at eliminere CO2-udslip fra deres lastbiler, uanset hvilke typer transportopgaver de udfører,” siger Roger Alm, Præsident for Volvo Trucks.

Volvo Trucks’ brændselscelle-elektriske lastbiler vil som nævnt have en rækkevidde, der kan sammenlignes med mange diesellastbiler – op til 1.000 km – og have en tankningstid på under 15 minutter.

65 tons vogntogsvægt

Den samlede vogntogsvægt kan komme op på 65 tons eller mere, og de to brændselsceller på lastbilen har kapacitet til at generere 300 kW elektricitet ombord.

Feltprøvekørsler hos kunder i normal drift vil starte om et par år fra nu, og markedsintroduktionen er planlagt i den sidste del af dette årti.

”Brintdrevne brændselscelle-elektriske lastbiler vil være særligt velegnede til transport over lange afstande og til tunge, energikrævende opgaver. De kan også blive en attraktiv mulighed i lande, hvor mulighederne for opladning af batterielektriske lastbiler er begrænsede,” siger Roger Alm.

Mangler infrastruktur

En anden udfordring er den kendsgerning, at infrastrukturen til tankning af tunge køretøjer med brint endnu mangler at blive udviklet.

Volvo Trucks forventer, at udbuddet af grøn brint vil stige markant i løbet af de næste par år, da mange brancher og industrier vil være afhængige af den for at reducere CO2-udledningen.

Ved at være forsinket

”Vi kan dog ikke vente med at reducerer CO2-udslippet fra transportsektoren til 0, da vi allerede er ved at være forsinket,” siger Roger Alm.

Så hans klare budskab til alle transportvirksomheder er at starte rejsen i dag med batterielektriske lastbiler og anvendelse af biogas og andre bæredygtige brændstoffer som alternativer til diesel.

”Lastbiler med brændselscelle-elektriske drivliner vil så være et vigtigt supplement til langturskørsel og tungere transporter om få år,” siger Roger Alm.

Fakta om Volvo Truck og brint:

Producerer sin egen elektricitet
En brændselscelle producerer elektricitet af den brint, der er ombord på lastbilen i stedet for at blive forsynet med strøm fra en ekstern kilde og opbevares i batterier ombord. Det eneste biprodukt, der udledes fra brændselscellen, er vanddamp.

Der er brug for mere grøn brint
Brændselscelleteknologien er stadig i en tidlig udviklingsfase, og der er mange fordele ved den nye teknologi, men også nogle udfordringer forude. En af dem er adgangen til grøn brint i store mængder. Grøn brint produceres ved brug af elektricitet fra vedvarende energikilder som bl.a. sol-, vind- og vandkraft.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk