Volvo Trucks er blevet partner i initiativet “HøjreSvingsInnovation,” som er et projekt, der anvender såkaldt ”Crowd Sourcing” til at få nye ideer frem, der kan bekæmpe højresvingsulykker.

Medstifter af Innovation Embassy Erik Micheelsen var sammen med byplan- og miljøborgmester Ayfer Baykal fra Københavns Kommune med til en af de to workshops, der var på området i sidste måned.

Initiativet HøjreSvingsInnovation er grundlagt af Innovation Embassy med det formål at sætte fokus på problemet med højresvingsulykker og i fællesskab med den almindelige offentlighed at forsøge at finde frem til nogle løsninger.

Kører i hele november
Foreløbig løber projektet indtil sidst i november, og målet er at finde nogle løsninger, som så kan sendes til de relevante instanser og forhåbentlig blive implementeret inden for forholdsvis kort tid.

– Vi bliver alle dybt berørt, når der sker en højresvingsulykke, hvor en lastbil og cyklist er impliceret. Det er en meget kompleks situation, som vi ønsker at sætte fokus på og i fælleskab skabe løsninger til at minimere disse ulykker. Vi er derfor rigtig glade for at have Volvo Trucks med som partner i dette initiativ, så vi kan trække på deres erfaringer inden for området, siger medstifter af Innovation Embassy Erik Micheelsen.

Passer til Volvo Trucks filosofi
Hos Volvo Group Trucks Danmark A/S synes man, at det er et spændende og anderledes initiativ.

”Initiativet ligger samtidig klart i forlængelse af Volvos position som førende inden for sikkerhed samt vores mangeårige engagement i projektet ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde,” siger Helle Hessel, Markedskommunikationschef hos Volvo Group Trucks Danmark A/S.

Projektet består af tre faser:
Alle blev opfordret til at komme med deres ideer, forslag og kommentarer til Facebook siden.

To workshops, der blev afholdt 21. og 23. oktober, hvor forslagene skulle konsolideres og konkretiseres.

19. og 21. november vil de konsoliderede og gennemarbejdede forslag blive fremlagt. Efterfølgende vil projektet lave en film omkring processen og forslagene. Denne vil blive sendt ud til alle kommuner i Danmark.

Mere information om HøjreSvingsInnovation:

http://innovationembassy.com/hsi/
Fakta crowd sourcing:
Crowd sourcing er et fænomen, hvor man opfordrer offentligheden til at komme med innovative ideer til at løse konkrete problemstillinger. Det kan både rette sig mod specialister inden for et bestemt område eller, som i tilfældet med HøjreSvingsInnovation, helt almindelige mennesker.

Fakta Innovation Embassy ApS:
Innovation Embassy bruger veldokumenterede innovationsmetoder sammen med de nyeste innovationsredskaber, såsom brugerdrevne processer, co-creation, Open Thinking etc. med det formål at nå frem til nye ideer, forretninger og sociale innovationer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk