Ejeren af CPM Copenhagen Malmo Port, By og Havn, har sat et projekt i gang, hvor den nuværende indkørsel til CMP og Frihavnen via Sundkrogsgade lukkes, og den fremtidige indkørsel bliver flyttet længere mod nord.

Det sker i forbindelse med en udvidelse af Metro-linjen, hvor skal Københavns Metro bygge en station til det kommende boligområde i Nordhavn.

Trafikken deles op
”Det bliver en fordel for CMP og for vores kunder, at vi får vores egen port. Trafikken bliver delt op, så kørsel til vores containerterminal ikke bliver blandet med kørsel til de mange virksomheder i den sydlige del af Frihavnen,” siger Peter Landgren, Manager CE Copenhagen.

Den nye indkørsel til Frihavnen vil blive placeret på et område ved Containervej i Nordhavnen. Den bliver opdelt i flere porte.
Trafikken til henholdsvis Frihavnens sydlige arealer (FrihavnSyd) skal ske via en adgang umiddelbart syd for Containervej (port 4), og trafik til Frihavnens nordøstlige arealer (CMP’s arealer samt pakhusarealerne ved Skagerakvej) skal benytte portene via Færgehavnsvej (port 1 og 2).

Nyt toldbehandlingssted
Det vil samtidigt være en opdeling af den toldmæssige funktion, idet indførsel/udførsel af varer fra Frihavnen der skal toldbehandles, kun kan ske via indkørslen ved SKAT’s nye pavillon ved Færgehavnsvej (port 1 og2). Eventuelle varer til/fra FrihavnSyd, der skal toldbehandles, skal benytte port 3.

Når indkørslen til Frihavnen flytter, vil den eksisterende indkørsel blive lukket for al passage. Fodgængere og cyklister til FrihavnSyd vil kunne benytte lågen ved Århusgade som hidtil.

Den nye Frihavnsindkørsel vil kunne tages i brug primo maj 2013. Den endelige dato for flytningen vil blive oplyst så snart den er kendt.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk