Med en kombination mellem beskyttelsessystemet ”Vulnerable Road User” (VRU) og ”PreView Side Defender® II” får man et at de mest avancerede ”Blind Spot Detection” systemer på markedet i dag.

Løsningen kan, som navnet indikerer, advare chaufføren mod forgængere, cyklister og andre trafikanter. Ved kørsel ved under 30 km/t advares chaufføren mod alt, hvad der er i bevægelse nær lastbilen.

Systemet består af radarenheder monteret på siden af lastbilen, som registrerer personer, trafikanter og andet i bevægelse. Ved kørsel ligeud gives en visuel led-lys-advarsel fra et panel på lastbilens højre A-stolpe.

Suppleres med lydsignal

Blinker chaufføren samtidig til højre suppleres advarslen med lydsignal, da chaufføren her skal være endnu mere opmærksom. Systemet ignorerer stationære objekter som parkerede biler, vejskilte og andet for ikke at give konstante unødige advarsler.

Systemet indeholder også vejbaneskift-assistent. Det betyder, at ved kørsel på over 30 km/t hjælper systemet til, hvis chaufføren ønsker at skifte til f.eks. inderbanen.

Kan eftermonteres

Systemet kan eftermonteres og er et oplagt fremtidigt sikkerhedsudstyr – ikke mindst på lastbiler som kommer i tæt bytrafik.

Trafiksikkerheden øges, ligesom både chauffør og eventuelle medtrafikanter udsættes for reduceret stress, fordi chaufføren i god tid og på en mere betryggende måde kan udvise større hensyn til omgivelserne.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk