Volkswagen Group Components har i Salzgitter åbnet koncernens første fabrik til genbrug af batterier fra elbiler.

Pilot-projektet er sat i gang og kan forarbejde op til 3.600 batterier årligt i opstartsfasen. Målet er at opnå en lukket-kredsløbs-proces til genindvinding af værdifulde råmaterialer fra litium-ion-batterier

Med opstarten af dette projekt tager Volkswagen Group endnu et skridt henimod mod et bæredygtig end-to-end-ansvar for hele værdikæden i forhold til batterier i elbiler.

Genbrugsrate på 90 pct.

Målet er en industrialiseret genindvinding af værdifulde råmaterialer så som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket system sammen med aluminium, kobber og plastik.

På langt sigt er ambitionen at opnå en genbrugsrate på over 90 pct.

Det unikke ved Salzgitter-fabrikken er, at den kun genbruger batterier, der ikke længere kan bruges til andre formål.

Begynder med 3.600 batterier

Før batteriet genbruges analyseres det for at fastslå, om det er stadig er stærkt nok til at kunne genbruges i mobile strømlagringssystemer som eksempelvis den fleksible hurtiglade-station eller den mobile opladningsrobot.

Volkswagen koncernen forventer ikke at få større volumener af brugte batterier fra elbiler tilbage før i slutningen af dette årti. Vel især når bl.a. de første storproduktions-el-biler så som VW ID skal skrottes.

Derfor er fabrikken foreløbigt indrettet til at kunne genbruge op til 3.600 batterier årligt i opstartsfasen, hvilket svarer til cirka 1.500 ton. Systemet kan i fremtiden skaleres op til at kunne håndtere store mængder, da processen løbende optimeres.

Bæredygtigt ansvar

Bestyrelsesmedlem i Volkswagen Group, Thomas Schmall, peger på, at Volkswagen Group Components har taget yderligere et skridt i retning af en mere bæredygtig end-to-end-ansvar for batteriet som kernekomponenten for e-mobilitet.

Thomas Schmall er bestyrelsesmedlem i Volkswagen AG’s tekniske afdeling – og bestyrelsesformand i Volkswagen Group Components.

”Vi implementerer en bæredygtig cyklus for genbrugelige materialer og går forrest i industrien i forhold til en af fremtidens store udfordringer, der har stort potentiale i forhold til miljøbeskyttelse og forsyninger af råmaterialer,” siger Schmall.

Nedbrydes i en kværn

Den CO2-besparende genbrugsproces kræver ikke en energi-intensiv smeltning i en højovn. De brugte batterisystemer leveres afladet og adskilt. De individuelle dele nedbrydes i partikler i en kværn og tørres.

Ud over aluminium, kobber og plastik giver processen også et værdifuldt sort pulver, der indeholder vigtige råmaterialer til batterier så som litium, nikkel, mangan, grafit og kobolt.

Adskillelsen og forarbejdningen af de enkelte stoffer ved såkaldte hydro-metallurgiske processer – vand og kemiske midler – udføres efterfølgende af specialiserede samarbejdspartnere.

Lige så effektive som nye

”Som en konsekvens kan væsentlige komponenter i gamle battericeller bruges til at producere nyt katodemateriale,” forklarer Mark Möller, chef for Business Unit Technical & E-Mobility.

Han fortæller, at man fra forskning ved, at genanvendte råmaterialer er lige effektive som nye.

”I fremtiden vil vi gøre brug af genanvendte materialer i produktionen af battericeller. Efterspørgslen efter batterier og de deri benyttede råmaterialer vil stige markant i fremtiden, så hvert gram af genanvendt materiale vil være til stor gavn,” siger Mark Möller.

Stor CO2 reduktion

Reduktionen af CO2 er beregnet til cirka 1,3 ton pr 62 kWh-batteri, der bruger katoder udviklet af genanvendte materialer – og er produceret ved brug af grøn elektricitet.

Volkswagen tog hul på en ny epoke med den nye ID.3 elbil, der agerer spydspids i mærkets omfattende satsning indenfor e-mobilitet.

ID.3 er starten på en helt ny familie af elbiler, der med tiden ville dække mange forskellige segmenter. Om to år kommer den første fabriksbyggede el-varebil ID. Buzz Cargo.

Volkswagen i Danmark

Volkswagen i Danmark er en del af Skandinavisk Motor Co., der står for importen af Volkswagen erhvervs- og personbiler samt SEAT og Skoda.

Hovedsædet er i Brøndby og på landsplan har koncernen cirka 1.300 ansatte. Administrerende direktør er Lars Kornelius.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk