Af Finn Bruun

Dansk søfart regnes blandt de klare vinderne i ny frihandelsaftale mellem EU og USA, som nu er skudt i gang efter G8 mødet forleden i Nordirland.

Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det synes at være grunden til, at der pludselig – efter mange års stilstand – er kommet flyvende fart i frihandels-forhandlingerne mellem verdens to ubetinget største verdenshandelspartnerne, USA og EU.

Den økonomiske krise har ramt begge sider af Atlanten samtidig med, at Asien og de nye økonomier buldrer frem.

Fordele tælles i milliarder af Euro
 Både den danske industri og søfarten glæder over udsigten til større aktivitet. Landbruget er lidt meget afventende. Aftalen kan være i hus om to år og fordelene tælles i milliarder af euro og dollars.

– USA er allerede et af Danmarks største eksportmarkeder. Aftalen vil udvide markederne og føre til øget samhandel. Det er positivt for forbrugerne, for Danmark og herunder også for danske rederier, der står for transporten af en væsentlig del af verdenshandelen, siger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Jacob K. Clasen.

Hindringer fjernes
Den vidtgående aftale går ikke kun på at fjerne toldsatser og åbne markederne, men også på at tilpasse regler og tekniske produktstandarder.

– Forskellene i regler og standarder udgør i øjeblikket den nok vigtigste hindring for transatlantisk handel, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Rederiforeningen forventer dog ikke nogen ændringer af den såkaldte Jones Act – en amerikansk cabotage-agtig lov som forbyder ikke-amerikanske ejede og -byggede skibe at transportere gods og personer mellem amerikanske havne.

Skibsfart er den klart største post på eksportregnskabet fra Danmark til USA og indbringer over 30 mia. kr. årligt.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk