En 56 tons tung Scania lastbil skal om et år sørge for støjfri jordflytning i forbindelse med Lynetteholm-projektet.

Allerede i år forventes det, at der dagligt køres omkring 350 læs overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i byen – og fra 2023 påbegyndes transporterne så til Lynetteholmen.

Den 56 tons elektriske lastbil forventes dog først at komme i drift ved årsskiftet 2023/2024.

Partnerskaber

Det offentlige selskab By & Havn har i forbindelse med projektet etableret et partnerskab af virksomheder på tværs af bl.a. jordbranchen. Scania Danmark indgår også i partnerskabet.

Målet er at skabe grøn jordtransport i København

Scania el-drivlinen anvendes allerede i dag på prototype-lastbiler i Sverige – bl.a. med et 74 ton tipvogntog hos minevirksomheden Boliden.

Ikke samme støjgener

Batterielektriske lastbiler giver 100 procent CO2-reduktion med grøn strøm, nulemission fra lastbilens drivline og lavt støjniveau. Dertil kommer ekstra fordele, når de elektrisk lastbiler bliver anvendt i ydertimerne, hvor trængslen er lav.

Byens beboere vil derfor ikke opleve samme støjgener fra de elektriske lastbiler som fra diesellastbiler.

Typen af lastbil, der skal bruges på Lynetteholmen, er udviklet til storbyen – og el-lastbilen vil kunne levere samme produktivitet som dagens diesellastbiler, er meldingen fra Scania.

Lokale ladestationer

Målet er at etablere ladestationer og nat-parkering nær Lynetteholmens aflæsningsplads, og det vil være med til at mindske trafikbelastningen, der jo følger med, når de tunge jordbiler hver dag kører til og fra byggepladsen.

Scanias rute-simulering af transporterne ved Lynetteholmen viser, at en rækkevidde på 240 km kan opnås med et 20 minutters ladestop i løbet af én af dagens pauser.

Ved opladning med lynladning om natten er lastbilen ladet op på lidt over en time.

240-300 km rækkevidde

Rækkevidden på de 240 km er i øvrigt beregnet, når lastbilen er otte år gammel. Det betyder, at rækkevidden i lastbilens første leveår er cirka 20 procent længere end angivet – altså tæt på 300 km.

Batterilevetiden med den simulerede kørsel forventes at være 12 år.

Totalomkostningsberegninger (TCO-beregninger) fra Scania viser, at merudgiften beregnet pr. transporteret ton er yderst begrænset ved kørsel med de nye batterielektriske lastbiler.

Økonomien ikke i vejen

Derfor står økonomien ifølge Scania ikke i vejen for projektet.

København har allerede gjort brug af elektriske tunge lastbiler – blandt andet hos ARC (Amager Ressource Center), der har købt de første 80 elektriske renovationsbiler. Antallet ventes at runde 100 i løbet af 2023.

Scania er p.t. den førende leverandør af elektriske tunge lastbiler i Danmark med en markedsandel på 48 procent.

Fakta – Scania elektrisk lastbil til jordkørsel i København:
• Biltype: Scania R-model 6×2/4 sættevognstrækker med 4-akslet tipsættevogn.
• Vogntogsvægt: 56 ton.
• Lasteevne: Cirka 37 ton.
• Drivline: Batterielektrisk.
• El-motoreffekt: 550 hk.
• Rækkevidde ved kørselssimulering i København i år 8: 224 km
(ved 20 min./150 kW ladning i pausen øges rækkevidden til 240 km).
• Max. ladeeffekt: 350 kW.
• Opladningstid: 2,5 time ved 150 kW – 1,1 time ved 350 kW.
• Merudgift per transporteret ton: Ca. 3 kr./ton (ift. dagens dieselvogntog).
• CO2 reduktion: 100 pct.
(ved grøn strøm. Ca. 70 pct. ved almindelig gennemsnitsstrøm fra dansk stikkontakt)
• Udstødningsemissioner lokalt: Ingen.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk