Der er travlhed på lagre over hele verden, men desværre sker der flere og flere fejlplukninger.

Faktisk løber et op i 2,16 mia. kr. på verdensplan – eller 122 kroner ved hver fejl-plukning.

Det oplyser Intermec, der  er en af de førende virksomhed inden for effektivisering af arbejdsforløb, i en ny rapport  fra den internationale undersøgelse: “Skjulte omkostninger”. 

Interview med 250 chefer
Undersøgelsen omfatter 250 distributionschefer fra virksomheder med over 500 ansatte inden for brancher som detailhandel, fremstilling, distribution, transport, kemikalier, logistik, lægemidler, engroshandel og hurtigt omsættelige forbrugerprodukter.

Analysen blev gennemført i oktober 2012 i USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Undersøgelsen blev gennemført af det amerikanske konsulentfirma Vanson Bourne for Intermec.

Behov for øget effektivitet
Rapporten viser, at behovet for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne aldrig har været større, og de involverede virksomheder har netop på baggrund af rapportens nedslåede resultat gennemgået deres distributionsprocesser og teknik for at undgå fejl fremover.

Over halvdelen af de interviewede distributionschefer kunne endda melde om en plukkenøjagtighed på under 97 procent. 19 procent af de interviewede målte ikke engang omkostningerne ved fejlplukning.

Tabet er sikkert endnu større
Så det er ikke usandsynligt,  at de samlede tab i leveringskæden kan være endnu højere.

Ifølge Intermec er det afgørende at øge virksomhedernes overskuds-marginaler – og øge produktivitet og præcision.

På baggrund af undersøgelsen anvender 59 procent af de interviewede chefer nu målemetoden “den perfekte ordre” for at identificere områder, hvor der er plads til forbedring.

Gennemført målemetode
Målemetoden indebærer, at virksomheden ved en kundeordre skal kunne levere den bestilte vare – i den ønskede mængde, på det ønskede tidspunkt, til det ønskede sted, med korrekt dokumentation og uden skader på gods eller emballage.

Begrebet anvendes både til vurdering af, og opfølgning på leverandørers samlede leveringsservice i flere forskellige henseender, oplyser Intermec.

Lettest at rette op på plukning
47 pct. af de interviewede ledere i virksomhederne,  som netop har gennemført en gennemgang af arbejdsgangen på lagrene, mente at plukning var et vigtigt område, hvor det samtidig er nemmest at reducere omkostningerne.

For dem, som måler efter “den perfekte ordre”, var der markante muligheder for at øge virksomhedens besparelser, og komplette leverancer blev regnet som det mest lønsomme aktivitet blandt 43 procent af de interviewede.

Vigtigt at investere i ny teknik
”Undersøgelsen bekræfter, i hvor høj grad kundeserviceniveauet og virksomhedens samlede lønsomhed påvirkes, hvis de ikke opfylder målsætningerne i “den perfekte ordre”. Hvis ikke den anvendes, vil resultaterne og præstationsniveauet fortsat blive udhulet. På baggrund af de omkostningsbesparelser, som skal opnås i hele distributionscentret, er det yderst vigtigt at investere og anvende i nye processer og ny teknik, siger Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director for aktiviteter i distributionscentre.

Fakta: Forbedrede overskudsmarginaler:
Næsten 8 ud af 10 chefer har fået til opgave at spare gennemsnitligt 19 procent på deres aktiviteter, hvilket kræver en gennemgang af virksomhedens nuværende processer og teknik.

Næsten tre fjerdedele mener, at en øget automatisering inden for distributionscentret ville have den største effekt, når det gælder om at øge lønsomheden. Samme andel tror det samme om investeringer i ny moderne teknik.

Alligevel mener 51 procent, at indførelsen af ny teknik er en “stor udfordring” for de ansatte, hvilket stiller krav om, at ny teknik skal være intuitiv og nem at anvende.

Næsten lige så mange, 49 procent, hævder, at det er svært at præcisere, hvor i distributionsleddet nye teknikinvesteringer giver størst resultat.

Mere end to tredjedele, 68 procent, tror, at de ansattes mobilitet og fleksibilitet er nøglen til forbedret lønsomhed – et synspunkt som var stærkest i USA (76 procent) og i Storbritannien (84 procent).

Teknik på arbejdspladsen
Trods en stærk tiltro til ny teknik og effektiv automatisering, benytter 23 procent af virksomhederne stadig papir i flere arbejdsprocesser inden for distributionscentret.

Trods den fortsatte anvendelse af papir, er de allerfleste virksomheder enige om, at moderne teknik er nødvendig for at forbedre præstationsniveauet i distributionscentret.

72 procent af cheferne mener for eksempel, at multifunktionelle enheder er nødvendige for at sikre medarbejdernes fleksibilitet, hvilket ofte også indebærer øget kapacitet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk