Af Finn Bruun

Det var et møde i kredsen af forligspartier bag Femern Bælt-forbindelsen (V, DF, LA, K, S, SF og R), som i dag, fredag, fik transport- og bygningsminister Hans Christian Schmith, V, til at konkludere på den bekymring partierne havde, da det stod klart, at EU-støtten kun bliver på 4,4 mia. kr., eller ca. det halve af, hvad partierne havde forventet i budgettet.

“Jeg og forligskredsen finder det bekymrende, at Europa-Kommissionen ikke har tildelt højere støtte til dette store og vigtige projekt, der vil skabe vækst og arbejdspladser og binde Europa sammen. Jeg vil gøre mit til, at vi får så meget EU-støtte som overhovedet muligt,” sagde Hans Christian Schmidt i går, da EU’s udmelding var klar.

Tre problemer
I forvejen er projektet ramt af overraskende høje priser fra entreprenør-konsortierne, således at anlægsloven i april måtte have en betingelse om, at entreprenørernes bud måtte ned, før loven kan træde i kraft. Også de tyske godkendelsesprocesser har været langsommere end forventet.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt understreger, at han omgående vil arrangere møder med de ansvarlige aktører både på EU-plan i Bruxelles, i Tyskland og med Femern A/S herhjemme.

Det kom dog ikke som nogen bombe, at indvielsen udskydes. Hvis den som senest planlagt skulle have været klar i 2020, skulle kontrakterne have været i hus allerede i 2014.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk