2014 har været et godt år for Dachser i Danmark. Den familieejede tyske virksomhed, der er en af Europas største logistikleverandører, kan i år fremvise både et godt dansk årsregnskab og et godt nordisk koncernregnskab.

Med et dansk årsresultat på 21 mio. kroner og en nordisk forbedring på 13 mio. kroner før skat fortsætter Dachser med at tage markedsandele i transport- og logistikbranchen i Danmark og Norden.

Blandt de førende
”Jeg er godt tilfreds og glad over vores finansielle resultater. Vi ønsker at være blandt de førende udbydere af speditions- og logistikydelser – og det gælder både levering af services til kunderne og resultater på vækst og bundlinje. Vi er godt på vej, og det skyldes blandt andet, at alle vores medarbejdere har gjort et fantastisk stykke arbejde,” siger Finn Skovbo Pedersen, adm. direktør i Dachser Nordic.

Årsrapporten er afsluttet med et resultat for Danmark i 2014 på 21 mio. kroner mod et resultat i 2013 på 12,3 mio. kroner før skat. Det er en stigning på 70 procent.

”Den kraftige fremgang bekræfter os i, at vores strategi er den rigtige. I første kvartal af 2015 fortsætter den positive tendens, og vi er særdeles opmærksomme på, at der fortsat skal være en sund fornuft og balance mellem indtægter og udgifter i driften,” siger Finn Skovbo Pedersen.

Forbedring på 300 procent
Samlet set er det nordiske koncernregnskab afsluttet med et resultat i 2014 på 17,2 mio. kroner, hvilket er en forbedring på 300 procent i forhold til 2013. Det fine danske og nordiske resultat sker efter offensive investeringer i innovativ højteknologi, nye bygninger og et større distributionsnetværk – samtidig med, at antallet af medarbejdere stiger.

”Den positive effekt i Danmark og Norden er afledt af vores investeringer i nye moderne distributionsterminaler på 4.100 kvm. i Hvidovre i 2010 og på 4.500 kvm. i Kolding i 2008. Investeringer, der samlet set løber op i 250 mio. kroner. Hertil kommer et stærkt fokus på brugervenlig højteknologi til kunderne og en massiv indsats på miljøområdet. Vores andre internationale investeringer er også blevet positivt modtaget af vores kunder i Danmark. Senest med etableringen af en ny filial i Göteborg og en fortsat udbygning af vores europæiske og interkontinentale rutenet via flere opkøb i 2014,” siger Finn Skovbo Pedersen.

Tror på et stabilt 2015
Første kvartal af 2015 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat i Dachser Nordic.

”Den økonomiske vækst i Europa halter stadig efter den globale udvikling, men vi forventer, at vi er på vej ind i et opsving, hvor vi vil se vækst på transportmarkederne. Derfor tror vi på en stabil udvikling i 2015 og har forventninger om forsat at kunne skabe vækst og flere arbejdspladser,” siger Finn Skovbo Pedersen.

Samlet set afslutter den internationale Dachser-koncern med hovedkontor i Kempten, Tyskland, regnskabsåret 2014 med en omsætning på 5,3 mia. euro, hvilket er en stigning på 5,2 pct. i forhold til sidste år. De to forretningsområder Road Logistics og Air & Sea Logistics voksede med henholdsvis 5,0 pct. og 8,0 pct.

Dachser-koncernen i 2014:
5,2 procents stigning i bruttoomsætning til 5,3 mia. euro.

25.000 medarbejdere.

437 faciliteter i 42 lande.

En 4,4 pct. stigning i antallet af forsendelser til 73,7 mio.

Tonnage er steget med 5,1 pct. til 35,4 mio. tons.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk