Danske havne investerer i havneanlæg, vedligeholder havne og vandveje, udbygger og udvikler. Havnene skal også være tilgængelige, og være konkurrencedygtige.

Men havne skal også have konkurrencedygtige vilkår at virke under. Rammerne skal være på plads.

Havne ligger udsat
Udkast til en ny stormflodslov er et aktuelt eksempel på, at det kan være svært at drive en havn. Havne ligger udsat, og flere havne er blevet hårdt mærket af den seneste stormflod. Et godt eksempel er Gilleleje havn.

Ved stormflod dækker den normale forsikring ikke. Men for havne dækker stormflodsordningen heller ikke.

Det betyder, at der kun er havnen og dermed havnens kunder til at betale for skaderne. Det gør det svært at udvikle havnen. Derfor mener Danske Havne, at stormflodsordningen skal udstrækkes til også at gælde havne.

Ny lodslov urimelig
Et andet eksempel er udkastet til ny lodslov. Det er et eksempel på, at havnen ikke er konkurrencedygtig. Hvis forslaget til lodsloven bliver vedtaget, vil 75 ud af 85 havne fremover kun få lods i dele af døgnet.

Lodsbetjeningen bliver ikke tilbudt skibene, når det passer i deres fartplan, men når det passer lodsen. Dermed er havnen ikke tilgængelig på rimelige vilkår – og den enkelte havn mister konkurrenceevne. Men staten fastsætter lodspligten.

Mere moderne lodsordning
Samtidig er der rederier og skibe, der af hensyn til sejlads- og miljøsikkerhed ønsker lods ombord.
Det kan ikke være i samfundets interesse, at det bliver for besværligt og for dyrt. Så fravælger transportører skibe og havne.

Derfor mener Danske Havne, at der skal fokuseres mere på effektiviseringer og nye muligheder, så lodsordningerne kan moderniseres og klare konkurrencen. Så havne kan være tilgængelige og konkurrencedygtige.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk