Af Finn Bruun

Der er kommet flere containere ind i 3. kvartal – en stigning på godt 3 procent siden 2. kvartal. Faktisk har gods i containere ikke været højere de sidste fem år, oplyse Danske Havne.

“Overordnet er godsomsætningen på større danske havne steget svagt med 2,5 procent siden 2. kvartal, mens godsomsætningen på færgegods er faldet noget med godt 9 procent. Stigningen i godsomsætning er bl.a. forårsaget af øget omsætning af kul, lyder det fra havnene.

Kalundborg-Aarhus
Her tilskriver man faldet i færgegods nedlæggelsen af Kalundborg-Aarhus ruten. Ruten blev nedlagt i begyndelsen af oktober 2013 og kan altså være med til at forklare, hvorfor tallene for 3. kvartal for godsomsætning på større danske havne er faldet mærkbart.

– Med den nogenlunde stabile omsætning fra 2. kvartal til 3. kvartal – et fald på under en procent – kan Danske Havne glæde sig over de svage tegn på vækst, og havnenes centrale rolle i fremgangen synes at fortsætte, udtaler Danske Havne

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk