Vi køber på nettet som aldrig før – og vi vil have varen leveret nærmest med det samme. Derfor er der travlt som aldrig før hos DHL Express.

”Det er en tendens, der går igen world-wide  og er med til at give en god vækst på samtlige af vores produkter, hvilket selvfølgelig har en positiv effekt på vores indtjening, som er den bedste i mange år.  Det er i stor stil private, der bestiller deres varer på internettet. Og bare i Danmark er andelen af private brugere af DHL’s Express service steget fra omkring 10 pct. for bare tre år tilbage  til op mod 30 pct. i år,” siger Claus Lassen, administrerende direktør for DHL Express.

Pakkerne til private
Denne voldsomme stigning har været medvirkende til at der er kommet nye leveringsløsninger til, således at man fortsat kan dække kundernes behov.  For mens pakker kan leveres om dagen hos  firmakunder, har man været nødt til at finde andre løsninger for private kunder, der i reglen er på arbejde om dagen.

”Vi har nu 360 pakkestationer i Danmark – også kaldet Swip-Box. De står ofte i supermarkeder, hvor kunder så selv kan hente deres pakke ved hjælpe af en kode. Alle privatkunder forhåndsadviseres via sms – således at de selv bestemmer om forsendelsen skal leveres på adressen eller til en Swip-box,” siger Claus Lassen

Flest erhvervskunder
Erhvervskunderne tegner sig dog fortsat for den største andel, og også her er omsætningen øget markant. Den gode vækst på alle produkter, betyder selvfølgelig øget travlhed i lufthavnen – hvor der er aktivitet døgnet rundt.

Væksten har været seks-syv pct. i Danmark samlet, men i Europa generelt omkring 10 pct. Det britiske hoved-HUB East Midland er således på to år vokset 50 pct. i antal forsendelser.

”Vi får to fly ind dagligt fra bl.a. den europæiske hoved-base i Leipzig – og et fra den tidligere hoved-base i Bruxelles samt fra Köln og East Midland i England. De kommer tidligt om morgenen. Flyene er her måske i en time, så er de tømt for fragt og ny fragt er fyldt ind til returflyvningen. Der kommer så fly igen sidst på aftenen fra Norge og Sverige,” siger Steven Den, der er chef for DHL Aviation i Norden – med hovedkontor i Københavns Lufthavn.

80 procent med lastbil
Derudover truckes 80 pct. af godset mellem København og resten af Norden – tillige med gods fra resten af Danmark samt Nordtyskland, og det ankommer over middag efter at have kørt fra de respektive destinationer tidligt om morgenen.

Der er 35 vogntog ud af København hver dag – primært med forsendelser, der ikke haster så meget. Gods, der haster, skal med fly – og denne fragt er naturligvis også dyrere at sende.

”Vi har mest travlt i forbindelse med flyankomsterne, så der er 120 folk på arbejde fra klokken tre til seks om morgenen, hvor der kommer fem fly,  og 100 folk fra ved 10-tiden til midnat, hvor der kommer fire fly. Vi bruger conveyor-systemer til at fordele pakkerne – og alt, der skal flyve, bliver scannet. En anden scanner kan scanne pakker fra seks sider, så de kommer det rigtige sted hen. Vi har opdelt arbejdsgangen i ”Airside” og ”Landside”,” siger Steven Den.

Fly via Billund
Et enkelt fly fra Sverige lander i Billund en gang om dagen på ruten til Leipzig. Det flyver Leipzig-København-Ørebro i Sverige den ene vej og via Billund retur den anden vej. Der kommer også fly fra Oslo samt mindre fly fra Bergen og Stavanger til København.

”Lige nu udvides vores HUB i Leipzig – så det næste år vil vi sende flere fly til andre HUB’s for at aflaste Leipzig i byggefasen. Det meste gods til Østeuropa sender vi dog fortsat til Leipzig, der har forbindelserne østpå. Det gælder også en express-pakke fra Stockholm til Tallinn, der flyves til Leipzig direkte eller via København,” siger Steven Den.

Hele DHL World Wide arbejder efter en fokus-strategi, der udspringer af Lean-princippet. Det bl.a. betyder, at man rationaliserer med færre og større afdelinger. Samtidig moderniseres for bedre miljø – bl.a. LED belysning.

Rationalisering
Over hele verden forsøger man at rationalisere og samle opgaverne,  så kunderne får en bedre service. Det er også sket i England, hvor en del af London afdelingen er flyttet ud til DHL’s HUB i East Midland.

Steven Den har arbejdet hos DHL siden 1998 – året efter, at han kom til København fra sin hjemstavn Aberdeen i Skotland. Her læste han international politik på universitetet – men han tog med sin danske hustru til Danmark.

Hovedsproget hos DHL i lufthavnen er engelsk – for medarbejderstabel kommer fra mange forskellige lande. Så Steven fik han hurtigt job hos DHL.

De danske afdelinger
”Min direkte chef sidder i London, og ham taler jeg jo også engelsk med. Men jeg taler jo oftest dansk, når jeg har fri.”

Herhjemme er der udover København afdelinger i Tavlov ved Fredericia og i Stilling ved Aarhus samt i Billund lufthavn. Hovedkontor  for DHL Express ligger i Vallensbæk.

“Tidligere lå kurérvirksomheden også på Vestegnen, men for at rationalisere blev den del af firmaet flyttet ud til Lufthavnen, så fragt derfra køres direkte ud til kunderne. Det spares der mere end 30-45 minutter på hver vej, siger Claus Lassen.

Fakta: De fire DHL-piller:

Motiverede medarbejdere.

God service kvalitet.

Loyale kunder.

Profitabelt netværk.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk