Lastbilen er den reneste og mest miljørigtige i Scanias program, og det er da også rene bio-produkter, som chaufføren hos LBT Agro, Michael Krogsgaard, indsamler i det daglige.

LBT Agro i Hjørring har valgt måske Scanias grønneste R500 lastbilmodel til at indsamle de grønneste om end ikke helt lugtfri bioprodukter hos lokale landmænd.

Chaufføren Michael Krogsgaard arbejder således for et bedre miljø i Danmark. Han kører nemlig rundt i lokalområdet omkring Hjørring i den helt nye Scania R 500 – og bilen anvendes til at indsamle efterladenskaberne fra bl.a. grise og kyllinger samt halm og ensilage til produktion af biogas hos LBT Agro i Hjørring.

Syv mio. kubikmeter

LBT Agro producerer cirka syv mio. kubikmeter biogas hvert år. Det svarer til energien i cirka otte mio. liter dieselolie svarende til varmeforbruget i næsten 5.000 parcelhuse. Inden biogassen pumpes ind i naturgasnettet, renses og opgraderes den, så den reducerer CO2-udslippet med ca. 14.000 tons.

Det lugter heller ikke så meget af udstødningsgas, for den nye Scania R 500 er udrustet med en af Scanias absolut mest økonomiske Euro 6-motorer på 500 hk med ren SCR-teknologi til efterbehandling af udstødningsgassen.

Takket være den enkelt-monterede støtteaksel med el-hydraulisk tvangsstyring er den nye Scania meget mere smidig ved kørsel i sving og på snævre gårdspladser. Det giver både bedre fremkommelighed, fordi støtteakslen ikke skal vrides hen over underlaget, og det reducerer dækslitagen markant.

Bedre retningsstabilitet

Støtteakslen styrer med indtil 30 km/t, hvorefter den låses i ligeud-stilling, hvilket også giver markant bedre retningsstabilitet. Styringen slås desuden fra automatisk, når støtteakslen hæves ved tomkørsel.

Lars Bo Thomsen roser Stiholts værksted i Hjørring, som står for vedligeholdelse af LBT Agros gylle- og tiptrailere.

”Vi er rigtig godt tilfredse med værkstedet, så vi tænkte, at vi også ville prøve at handle bil med Stiholt. Det har vi bestemt ikke fortrudt,” siger Lars Bo Thomasen.

God rådgivning

Den nye lastbil er leveret af Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm.

”Peter Munkholm er bare super grundig og har styr på sine sager. Han har givet os rigtig god rådgivning omkring specifikation af den nye bil, som bl.a. har styrbar støtteaksel,” siger Lars Bo Thomsen fra LBT Agro.

LBT Agros har valgt at tegne en seks-årig serviceaftale hos Stiholt inklusive udvidet drivline-dækning på den nye Scania.

De to andre lastbiler, som LBT Agro råder over, er udrustet med hhv. tandemtræk og traditionel tvilling-bogie.

Fakta:

LBT Agro’s nye Scania R 500 har typebetegnelsen A6x2*4NB, som angiver, at det er en 3-akslet trækker (A6x2) med styrbar støtteaksel bag trækakslen (*4) med chassisramme i normal højde (N) samt fuld luftaffjedring (B).

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk