I dag er selvkørende enheder ved sin spæde start – der skal ifølge loven fortsat sidde en chauffør bag rattet – klar til at gribe ind.

Man er ved trin to ud af fem for selvkørende køretøjer – autonomous driving – men ved trin fem er der ingen chauffør til at sidde bag rattet.

Volvo Trucks er gået skridtet fuldt ud ved at vise en trækker, hvor der ikke er førerhus og dermed ingen chauffør. Trækkeren er fjernstyret.

Faste transport-tjenester

Den svenske lastbilsudbyder præsenterer nemlig en ny type transportløsning, der består af selvkørende og eldrevne trækkende enheder, som sikrer til en mere effektiv, sikker og ren transport.

Det langsigtede mål er at tilbyde de virksomheder, der har brug for faste transporttjenester mellem faste punkter, et supplement til de aktuelle tilbud.

Det voksende befolkningstal og den stigende urbanisering byder på store udfordringer i forhold til at løse miljøproblemer som f.eks. trafikpropper, forurening og støj.

Øget behov for transport

Det voksende forbrug, den store vækst inden for e-handel og den udbredte mangel på chauffører stiller større krav til effektive transportløsninger.

“Vi har endnu ikke set transportbranchens fulde potentiale. Alt tyder på, at det globale behov for transport vil blive ved med at vokse i det årti, der ligger foran os,” siger Claes Nilsson, adm. direktør for Volvo Trucks.

Hvis samfundet skal blive i stand til at dække dette behov på en bæredygtig og effektiv måde, er man nødt til at finde frem til nye løsninger.

Vigtigt supplement

”For at sikre et velfungerende system til transport af varer er vi også nødt til at udnytte den eksisterende infrastruktur bedre, end vi gør i øjeblikket. Det transportsystem, vi er i gang med at udvikle, kan blive et vigtigt supplement til de aktuelle løsninger, og kan hjælpe med at løse mange af de udfordringer, som samfundet, transportvirksomhederne og transportkøberne står over for”, siger Claes Nilsson.

Volvo Trucks’ fremtidige transportløsning skal bruges til almindelige og gentagne opgaver, der er karakteriseret af relativt korte køreafstande, store varemængder og en høj grad af præcision i leveringen, som Volvo Trucks-chefen udtrykker det.

Mellem logistikcentre

Transporter mellem logistikcentre er et typisk eksempel, men der er også andre anvendelsesmuligheder.
Volvos system kan ses som en udvidelse af de avancerede logistikløsninger, som mange brancher allerede anvender i dag.

”Eftersom vi bruger selvkørende køretøjer uden emissioner eller støj, kan de køre på ethvert tidspunkt af døgnet, både dag og nat. Løsningen udnytter den eksisterende infrastruktur og eksisterende udstyr, hvilket gør det lettere at dække investeringer og integrere den med den eksisterende drift”, siger Mikael Karlsson, vicedirektør for Autonomous Solutions hos Volvo Trucks.

Sådan fungerer det

Driften klares af selvkørende eldrevne køretøjer, der er forbundet til en skytjeneste og et transportcenter. Køretøjerne er udstyret med avancerede systemer til selvkørende drift.

De er bygget, så det er muligt at lokalisere deres aktuelle position med en nøjagtighed på få centimeter, og det er muligt at overvåge dem og analysere den omgivende trafik og så reagere med en høj grad af nøjagtighed.

Transportcenteret overvåger hele tiden status for transporten og holder et præcist øje med hver enkelt køretøjs position, batteriets opladning, lasten, servicebehov og en række andre vigtige parametre.

For at minimere spild

Ligesom i en industriel produktionsproces er hastighed og udførelse skræddersyet til at undgå unødvendig ventetid og øge præcisionen af leveringen.

På den måde er det muligt at minimere spild i form af reserve-lagre og at øge tilgængeligheden. Køretøjer, der kører på samme rute, sørger i samarbejde for at skabe det optimale flow.

Inden for den nærmeste fremtid vil Volvo Trucks’ transportløsning blive yderligere udviklet i samarbejde med udvalgte kunder til prioriterede anvendelser.

Fakta:

Volvo Trucks har udviklet en ny type transportløsning til gentagne transporter, hvor der kræves en høj præcision mellem faste punkter, som et supplement til de nuværende løsninger.

Transportløsningen består af selvkørende, tilsluttede eldrevne køretøjer og et transportcenter.

Køretøjerne bruges som trækkere og er kompatible med de eksisterende sættevogne.

Fremdriften er helt igennem baseret på eldrift med et lavt støjniveau. Drivlinen og batterienheden er samme type som den, der bruges i Volvo Trucks’ eldrevne lastvogne.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk