MLarsen, en af landets førende virksomheder indenfor renovation, har netop anskaffet sig en opbygning med en ny SAWO kran og wirehejs – monteret på Scania chassis.

HIAB X-HiPro 192 E-5 er fra HIAB’s nye generation af kraner. Kranen har innovative funktioner som f. eks. vandret og lodret dæmpning, der sikrer god præstation, hastighed og præcision. Der er tale om avancerede løsninger, der reducerer slitage, maksimerer oppetiden og giver 18,5 TM løftekapacitet.

I denne opbygning har den nye HIAB X-HiPro 192 E-5 desuden fået tilføjet ekstra udstyr i form af et flaskespil, der bruges ved lastning af affaldskuber. Endvidere er der bygget en platform på.

Opbygningen består endvidere af et SAWO CLF 326S-3W wirehejs, der er CE-mærket og bl.a. indeholder nødstop bagest. Desuden har opbygningen en hydraulisk udskydelig kofanger og et luftstyret PHV/kærretræk. En hydraulisk lem til containere køres over fjernstyring.

Seks adresser i Danmark
Firmaet MLarsen har hovedsæde i Brøndby – og der er netop blevet udvidet med et indendørs, frostfrit lager til håndtering af fortroligt affald og som godsterminal for landsdækkende distribution af stål.

Størstedelen af bilerne og de ansatte beskæftiger sig med håndtering af indsamlingsordninger både for private og offentlige kunder.

Historisk set
M. Larsen Vognmandsfirma A/S blev etableret i 1947 af Vognmand Morten Larsen. Fra begyndelsen har kerneområdet i virksomheden været renovations- og affaldskørsel.

I 1995 overtog Claus Barslund virksomheden fra sin morfar Morten Larsen, og har siden været eneejer og administrerende direktør for M. Larsen Vognmandsfirma A/S.

Især, siden Claus Barslund trådte ind i virksomheden som administrerende direktør, er virksomheden vokset, senest med etablering af afdelinger i Jylland i og på Amager.

Fra 15 til 250 biler siden 1996
Siden 1996 har M. Larsen gennemgået en kraftig ekspansion fra en vognpark på 15 biler og 35 ansatte til i dag at have over 250 biler og har flere end 500 ansatte. Virksomhedens omsætning i 2012 rundede kr. 400 mio.

M. Larsen er certificeret inden for følgende områder:
•    Miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 (siden 2002)
•    Kvalitetscertificeret efter DS/EN ISO 9001 (siden 2010)
•    Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 (siden 2012)

MLARSEN råder over følgende biltyper
•    Skraldebiler / komprimatorbiler
– Til tømning af affald på adressen – vi kører primært pap, papir, og brændbart affald med denne biltype.
•    Containerbiler
– Både til levering og afhentning af byggematerialer – men også til container transport af affald fra genbrugspladser og erhvervskunder
•    Distributionsbiler
– Til håndtering af pallegods – samt løsning af de affaldsindsamling som kræver særlig håndtering
•    Multibiler
– Primært til indsamling af storskrald og sortering af affaldet direkte på bilen.
•    Mobil makulering
– Til de kunder der har behov for en fortrolig bortskaffelse af papir, ringbind, digitale medier, eller harddiske
•    Mobilt containervaskeanlæg
– Til tømning og vask af containere, for at sikre brugere imod lugtgener
•    Kassevogne og åbne varebiler
– Til håndtering af de opgaver hvor pladsforhold eller lignende gør vi ikke kan løse opgaven med en lastbil
•    Kranbiler
– Både kranbiler til kran og bakseopgaver – men også kranbiler med grab til afhentning af jord eller levering af byggematerialer.
•    Trækkere til sættevognstransport og regulære distributionsopgaver, samt transport af farligt affald
•    Påhængskøretøjer:  Åbne anhængere til container transport – og lukkede trailere og anhængere til distribution og løsning er regulære distributionsopgaver

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk