Den svenske lastbilsproducent Scania udvider sin serie af grønne lastbiler. El-hybrid modeller får nu følgeskab af plug-in hybrid- og af fuldelektriske lastbiler.

Det markerer begyndelsen på Scanias langsigtede plan for elektrificering af godstransport. I første omgang er de skræddersyet til distributionskørsel i bycentre.

I de kommende år vil Scania fortsætte udviklingen af elektriske køretøjer til alle typer godstransport, herunder også langturs- og entreprenørkørsel.

Løbende kommer flere el-lastbiler

Den svenske producent vil løbende introducere nye elektificerede lastbiler i hele produktprogrammet, og man er netop nu i gang med at tilpasse produktionen i den retning.

”Her er det især vigtigt at nævne, at vi om få år også vil introducere elektriske lastbiler til langturskørsel med mulighed for hurtig opladning f.eks. under chaufførens lovpligtige 45-timers hvileperiode”, siger Scanias koncernchef Henrik Henriksson.

Elektrificering af de tunge lastbiler i transportsystemet er afgørende for at indfri målsætningerne i Paris-aftalen om begrænsning af den globale opvarmning til under halvanden grad censius.

I partnerskab med kunder

”E-køretøjer vil i stigende grad udgøre alternativer for klimabevidste kunder. Scania vil i den indledende fase udvikle og indsætte hybrid- og fuldelektriske køretøjer på markedet i partnerskab med kunder,” er meldingen fra Scania.

Scanias fuldelektriske lastbiler – udstyret med de lave L- og P-førerhuse – er udrustet med batteripakker fra 165 til 300 kWh kapacitet til drift af elmotorer på 230 kW svarende til ca. 310 hk.

Kunderne kan vælge mellem fem eller ni batterier, hvoraf lastbiler med sidstnævnte løsning får en rækkevidde på op til 250 km på en enkelt opladning.

Plug-in udgaver

Scanias plug-in hybridlastbiler, der også kan leveres med L- og P-førerhuse, giver mulighed for langturskørsel ved brug af forbrændingsmotor og efterfølgende fuldelektrisk kørsel på op til 60 km, når det kræves.

I kombination med brug af bæredygtige brændstoffer i forbrændingsmotoren kan transportvirksomheder dermed reducere deres klimaaftryk.

Scanias modulsystemer

”Begge teknologier bygger på Scanias modulsystem med udstrakt brug af gennemprøvede komponenter fra Scanias produktprogram. Selv om elektriske køretøjer på visse områder repræsenterer ny teknologi, så har vi gjort alt for at sikre, at vi kan tilbyde samme driftssikkerhed, som gælder for vores øvrige lastbiler”, siger Anders Lampinen, der er chef for New Technologies på Scania.

Ud over kørsel med dagligvarer, stykgods og temperaturfølsomt gods kan elektriske lastbiler med fordel indsættes til bykørsel f.eks. med hejselad, tippelad og renovationsaggregat – samt som brand- og redningskøretøjer.

Høster erfaringer

”I større transportvirksomheder med store køretøjsflåder giver introduktionen af e-lastbiler en vigtig mulighed for at høste erfaringer på dette område. Vi ved også, at store transportkøbere er interesseret i at mindske klimabelastningen ved transport af deres varer og produkter,” siger Lampinen.

Både plug-in hybrid- og fuldelektriske køretøjer bliver afgørende for mulighederne for at udføre transportopgaver i de stadig flere forstads- og byområder, hvor der allerede er eller snart vil blive indført nul-emissions-zoner.

Udenfor myldretider

E-lastbiler vil give mulighed for højere udnyttelsesgrad i kraft af støjsvag kørsel, så transporterne kan udføres senere på aftenen, om natten og tidligt om morgenen. Dermed reduceres problemerne med trængsel og parkering ved leveringer og afhentninger i byområder.

”Undersøgelser har vist, at distributionskørsel kan være op til 30 pct. mere effektiv i ydertimerne end i myldretiden takket være mindre trængsel, nemmere parkering, højere gennemsnitshastighed og hyppigere grønne bølger gennem trafikreguleringer,” siger Lampinen.

Scania er en del af Volkswagen Group – sammen med bl.a. MAN Trucks.

eScania Teknisk set:

De fuldelektriske lastbiler giver valgmulighed mellem fem batterier med 165 kWh kapacitet og ni batterier med 300 kWh kapacitet. Når forbrændingsmotoren er fjernet, kan der placeres ét batteri i den tidligere motortunnel samt henholdsvis fire og otte batterier på siden af chassiset.

Batterierne kan nemt oplades med 130 kW jævnstrøm ved hjælp af et CCS-stik (Combined Charging System).

Ladetiden fra komplet afladning til 80 pct. kapacitet er mindre end 55 minutter for batteripakken med fem batterier og mindre end 100 minutter for udgaven med ni batterier. Under kørslen oplades batterierne desuden delvist ved opsamling og genbrug af bremseenergien.

Da plug-in lastbilen fortsat vil være udrustet med en forbrændingsmotor, er pladsen til batterier mere begrænset på denne.

Den er derfor udrustet med en batteripakke med tre batterier med 90 kWh kapacitet til drift af elmotoren med 115 kW ydeevne.

Ladetiden fra komplet afladning til 80 pct. kapacitet udgør ca. 35 minutter og ud over opladning ved opsamling og genbrug af bremseenergi kan batterierne genoplades, mens lastbilen læsses og losses.

Den hybrid-elektriske drivline er suppleret med en forbrændingsmotor på 280-360 hk. Kørestrækningen i fuldelektrisk tilstand i denne udgave er ca. 60 kilometer.

Der er en markant accelerationsevne i den fuldelektriske version takket være 2.200 Nm drejningsmoment.

Samtidig med lanceringen af de nye plug-in hybrid og fuldelektriske lastbiler, bliver den eksisterende el-hybridbil også opdateret.

Den er i dag udstyret med et 7 kW batteri, hvilket giver en rækkevidde på op til 10 kilometer. Med de seneste opdateringer vil den få en rækkevidde på op til 20 kilometer under optimale betingelser.

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk