Scania Danmark er blandt fem virksomheder, der er blevet nomineret til Ishøj Kommunes nye klima- og miljøpris.

De øvrige nominerede virksomheder til Ishøj Kommunes nye miljøpris er Danske Bank, GSV Materieudlejning, byggeriet Fasanparken og boligforeningen Vildtbanegård 1.

”Samtlige kandidater kan hver for sig regnes som absolut værdige prismodtagere, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Han står i spidsen for prisuddelingen, der finder sted på Ishøj Rådhus på onsdag den 11. december.

Arbejdet målrettet
Scania Danmark har hovedsæde Industribuen i Ishøj – og driver her Europas største Scania lastbil- og busanlæg. De senere år er der arbejdet målrettet med at nedbringe miljøbelastningen fra alle dele af virksomheden. Det gælder både ved drift af værksteder, reservedelslagre og administration, samt fra de lastbiler og busser, som Scania leverer til deres kunder.

”Vi har gennemgået vores anlæg i alle ender og kanter og kortlagt en masse forskellige områder, hvor vi kan reducere energiforbruget og miljøbelastningen. Det gælder alt fra biologisk behandling og genbrug af vandet i vores vaskehaller til montering af solceller på en nyopført mandskabsbygning til overnattende chauffører, fortæller HR-manager Janet Fransen, der er ansvarlig for virksomhedens sikkerheds- og miljøpolitik.

Faktaboks: Områder, som Scania har er fokus på.
Minimeret energiforbrug med IBI (Intelligente Bygnings Installationer) med bl.a. automatisk tænd/sluk af lys, højhastigsporte med reduceret varmeudslip samt CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) overvågning af varme- og ventilationsanlæg.

Udskiftning af traditionelle neonlysskilte til LED-skilte med markant lavere strømforbrug.

Avanceret affaldssortering af papir, kemikalier, metaller, gummi, glas mv.

Reduceret papirforbrug vha. elektronisk fakturabehandling, elektroniske lønsedler mv.

Indførelse af ny genbrugsemballage med op til 100 % genbrug af bl.a. træfibre, pap, papir mv.

Indførelse af SHE (Safety, Health, Environment)-ledelsessystem med miljøfokus på alle niveauer

Intensiv markedsføring af miljøvenlige lastbiler og busser til drift på bl.a. biogas og biodiesel

Reduktion af brændstofforbrug på kundebiler ved undervisning af chauffører i økonomikørsel.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk