Af Finn Bruun

Rederne går nu til kamp mod de store administrative byrder, som plager søfarten.
Både regeringen og EU har lovet opgør med overdrevent bureaukrati over for erhvervslivet, men for rederierne handler det fortsat om bjerge af papir.

Således skal et containerskib, der på en rundtur i EU anløber seks havne inden for Schengen-samarbejdet, udfylde mere end 80 forskellige formularer, der alle skal stemples og underskrives. Det er de samme oplysninger, der udleveres igen og igen.

20 A4 sider
En forud-anmeldelse af et skib, der skal anløbe dansk havn med 200 containere, som skal losses, vil fylde i størrelsesordenen 20 A4-sider – også selvom skibet kommer fra en anden EU-havn, fremhæver Danmark Rederiforening, som nu går til kamp mod de administrative byrder i land og til søs.

Det er imidlertid et væsentligt problem, at nye byrder opstår på ét område samtidig med, at de nedbringes på et andet. Tendensen udtrykker en grundlæggende samfundsmæssig kompleksitet, der også gælder for transport af varer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk