EU’s politikere er kede af, at lastbiler ofte kører mere med luft end med fragt – det kan gøres bedre, siger de. Og det giver ladproducent Per Lavmand i Ringsted dem ret i.

Han har opfundet et nyt hydraulisk løfte system kaldet HyliFlex, som kan sikre transport af dobbelt så mange paller på lastbilens gulv- og dækareal. Jo større ladflade – jo større besparelser.

Prototypen på systemet viste Per Lavmand allerede på seneste transportmesse i Herning – men nu er systemet færdigt. Det er især en forbedring for fragtmænd, der kører meget pallegods.

To Taastrup vognmænd
Så i første omgang er det to fragtmandsfirmaer i Høje Taastrup, der skal teste det nye system – nemlig Viggo Petersen’s Efterfølgere og J. Nørgaard Petersen. Systemet er opbygget på en MAN TGM 26 6×2 4LL Euro 6.

”Godset er ofte ikke mere end en meter på en gennemsnits opbygning af gods på en palle – og man kan ikke placere paller oven på en palle. Det kan ødelægge godset,” siger Per Lavmand.

Han har dog trænet systemet tidligere med en fjerde vognmand – nemlig Kim Johansen i Ishøj og hans trailer med flycontainere – og systemet betød, at han kunne have syv containere med på ladet i stedet for som tidligere kun fire. Ved en udnyttelsesgrad på 90 pct. kan merudgiften til traileren tjenes hjem på et halvt år

Hos et af fragtmandsfirmaerne tror man, at merudgiften til deres to biler er tjent hjem på et års tid.

På oplæring
”Vi har jo kun haft en enkelt lastbil kørende i en måned. Nummer to lastbil er netop leveret, så vi har ikke nok erfaring til at udtale os endeligt. Chaufføren, der kører med den ny MAN med HyliFlex systemet skal først lære at bruge det – så vi har haft Per Lavmand med ude og køre med chaufføren,” siger Jesper Nørgaard fra fragtmandsfirmaet J. Nørgaard Petersen.

Ideen er, at man kan have mere gods med på en rute og dermed optimere udnyttelsen af ladet, da de mange paller har forskellig højde. Dermed kan man spare at sætte ekstra biler ind.

”Jeg har beregnet, at lastbilerne er tjent hjem på et halvt år – og miljømæssigt drejer det sig om at sænke CO2 udledningen med 39 pct., fordi der spares så meget brændstof. Det vigtigste er, at systemet er mekanisk og derfor så simpelt, at chaufførerne vil bruge det, men man kan dog overordnet bruge it-styring til optimal fordeling af pallerne, siger Per Lavmand.

Idé fra kopimaskine
Sikkerhedsmæssigt er HyliFlex også godkendt, for betjeningen af de forskudte dæk foregår for hver 1,5 meter – og kan kun ske med to hænder, så chaufføren ikke risikerer at få en fod i klemme.

Hvert dæk er 1,25 meter bredt, så der er plads til det lidt brede pallegods. Ideen er her hentet fra en kopimaskine. Men det er vigtigt, at godset alligevel surres fast pr. dæk-enhed.

Under ladet sidder så selve 24 volt hovedpumpen i et skab – som sørger for et ensartet tryk på 135 bar i cylinderen, der trækker wirerne.

Mange mener måske, der er lidt Georg Gearløs fra Walt Disney over det – men selv om der er flere wirer, så er de lige lange. Tapper inde i trailerens væg sikrer, at man kan stoppe de løftbare dækenheder op og ned for hver seks cm. Hver dæk kan belastes med 1.800 kg – så hver palle kan maksimalt veje 600 kg.

Stor optimisme
”Jeg er meget optimistisk, fordi bilerne er så fleksible. Vores godstyper er blandede, så vi skal lære at udnytte bilerne. Jeg tror der måske går tre måneder, før vi for alvor ser potentialet,” siger Jesper Nørgaard.

I første omgang vil de to fragtmænd få leveret henholdsvis fire og to HyliFlex-biler, som så skal testes nogle måneder sammen med Per Lavmand og lastbilsleverandøren MAN.

Jesper Nørgaard har ikke haft MAN tidligere, men de første uger har der ikke været problemer med lastbilen. Hans bilpark består af 58 fragtmandsbiler af mærkerne Scania, Volvo, Mercedes-Benz og DAF.

Blandede godstyper
Hos vognmandsfirmaet Thurah Transport A/S i Ishøj har man som det første ikke-fragtmandsfirma også fået en bil med HyliFlex systemet – opbygget på en Scania 400 6×2 Euro 5 lastbil med systemet. Det er det meste af et år siden, at aftalen med Lavmand og Scania blev indgået.

”Vi vil se, om systemet HyliFlex med fordel for os kan benyttes i et nyt marked i en mere traditionel vognmandsforretning med blandede godstyper. Vi vil forsøge at udnytte bilen så godt, vi kan – men uden kun at bruge almindelige paller. Teorien er, at der skal være en god udnyttelse af lastbilen – og det er en erfaring, vi selv skal gøre os, siger vognmand Lars M. Mouritsen.

Virksomheden, der har 29 Scania biler, har forskellige typer af kunder, så en dag er der en slags kunde med sit gods – og næste dag en anden kunde med sit gods.

”Vi må jo så se, hvordan godset passer sammen på bilen. Der er mange aspekter – og det ser godt ud på papiret. Så må vi se, om det også ser godt ud i virkeligheden”, siger Lars M. Mouritsen.

Genialt – siger chaufførerne
Forsøget med to Lavmands HyliFlex opbygninger hos fragtmand Viggo Petersens Eftf. I Høje Taastrup er gået over al forventning. Allerede her godt tre uger efter bilerne blev leveret af MAN og Lavmands kalder en af chauførerne, Preben, ligefrem systemet for genialt.

”Vi har to forvogne med systemet i drift – og vores indtryk er, at det fungerer, men der er lidt støj fra den riflede vognbund og så er løfte systemet i sig selv heller ikke støjfrit. Vi har kun haft Per Lavmand her en enkelt gang for en mindre tilretning, siger driftsleder Jens Møller fra Viggo Petersens Eftf.

Det er samtidig let at arbejde med, og det har ikke skabt problemer i terminaler eller i virksomheder. Havde det ikke været enkelt at bruge, ville det heller ikke bliver brugt.

Bruges ikke 100 procent
”Vi bruger ikke systemet 100 procent  hele tiden. Nogle gange bruger vi alle fire sektioner, nogle gange to -og nogle gange slet ingen. Det handler om, hvad opgaven går ud på. Det er godset, der bestemmer. Vi har også en ekstra sidedør bagest i bilen – netop fordi godset skifter, siger Jens Møller.

Firmaet har p.t. to forvogne med HyliFlex systemet, og på vej er en trailer på 13,6 meter ladflade med samme system. Men den skal formentlig mest bruges til længere ture.

”Jeg sender jo ikke en stor trailer over til naboen på den anden side. Det tager nok for lang tid at arbejde med. Vi skal forsvare tiden og vejen samt brændstof og miljø. Nu er det også en test, så vi skal jo også beregne, om det kan betale sig – for produktet er dyrere, siger Jens Møller.

Sammenlagt vil Viggo Petersens Eftf. Få to ekstra forvogne og en trailer leveret, så man kommer op på fire forvogne og en trailer.

De nye lastbiler er alle MAN TGM, men desuden har man i flåden på 70 lastbiler også Mercedes-Benz, Scania og Volvo – bl.a. fordi man har overtaget firmaer, der havde forskellige mærker. Senest har man fået 20 MAN.

Fakta HyliFlex:

Det er vigtigt, at systemet optimerer kapacitetsudnyttelsen af køretøjet, man reducerer af- og pålæsningstiden, man optimerer sikkerheden i forbindelse med fastsurring af gods, man får forbedret arbejdsmiljøet, man nedbringer CO2 udslip og emissioner væsentligt, man sparer brændstof gennem færre kilometers kørsel med for lidt gods og – indtjeningen kan øges 68,2 pct. ifølge Per Lavmand – for der er brug for færre lastbiler og chauffører, og mindre brændstof.

Gulvfladen er udformet med riller, så dækkene sider kan glide ned i dem – så der ikke bruges anden end få millimeter af gulvhøjden. Hvert dæk løftes af en wire i hver af dækkets hjørner. De fire wirer er ført op i loftet, hvor de føres frem til en cylinder, som trække i de fire wirer samtidig. Derfor forbliver dækket vandret. Metalarbejdet er udført sammen med firmaet Bevola i Ringsted.

Hele HyliFlex system er udviklet som et kit, som opbyggere i stort set hele verden kan købe og montere i trailere. Sektionerne er 1,25 meter brede – og man kan vælge om hele ladfladen opbygges med systemenhederne eller kun en del af ladet. Ved at kunne stoppe dækkene for hver seks centimeter, kan man få plads til paller af varierende højde.

På en normalt trailer vil man kunne udvide antallet af paller fra 33 til 66 paller. På et modulvogntog kan man øge antallet af paller fra 51 til 97 paller ifølge Lavmand. Det tager cirka et minut at løfte et dæk – tid nok til at komme på plads med de enkelte paller – som tidligere flyttet med gaffeltruck eller løftevogn.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk