Still Danmark er ved at være fri af den værste del af finanskrisen.

Finanskrisen er endnu ikke overstået – og de fleste virksomheder har allerede været igennem nogle hårde år. Som leverandør til hele industrien er gaffeltruckbranchen heller ikke undtaget.

Men med regnskabsafslutningen for 2012 ser det ud til, at STILL Danmark A/S har fået styr på situationen. 

9.000 trucks i 2007
Før finanskrisen modtog branchen ordrer i stigende takt – det allerstørste år i Danmark var således 2007 med 8.813 ordrede enheder, efterfulgt af 2008 med 7.245 ordrede enheder – hvorefter finanskrisens dramatiske effekt indtraf i 2009 – kun 2.912 ordrede enheder blev det til i 2009.

Som ved et lynnedslag, var gaffeltruckbranchen også blevet truffet. Markedet var blevet reduceret med 60 pct.

25 pct. blev afskediget
“Hos STILL Danmark stod vi i en situation, hvor det var tvingende nødvendigt at reducere virksomhedsomkostningerne ganske kraftigt – og selvom vi var hurtige med effektive og alvorlige tiltag – herunder afskedigelse af en fjerdedel af virksomhedens ansatte, samt reducering af alle øvrige omkostninger med gennemsnitligt 30 pct. – tog det alligevel noget tid førend virksomhedens omkostningsniveau faldt endeligt på plads, siger adm. direktør Gerner Hoppe, STILL Danmark A/S

For lange opsigelsesvarsler
Fra et rimeligt år i 2008, til krisens blodrøde tal i 2009 (hvor pengene fossede ud af kassen bl.a. på grund af lange opsigelsesvarsler) begyndte tiltagene først at virke effektivt i året 2010.

Efter en 24 måneders periode med en meget stram omkostningsstyring kom STILL DK tilbage i sorte tal i 2011. Med regnskabsåret 2012 ser det bedre ud.

Stigning på 69,9 pct.
STILL DK har leveret et ret tilfredsstillende driftsresultat på 7,3 mio. kr.– en stigning med 65,9 pct i forhold til året før (4,4 mio. kr. i 2011) og årets resultat efter skat blev 3,2 mio. kr. – det bedste resultat i 5 års perioden.

Resultatet for 2012 har således bidraget til at egenkapitalen igen nærmer sig niveauet, hvor den var før finanskrisen. Egenkapitalen andrager nu 36,5 mio. kr. (sammenholdt med 37,3 mio. kr. i 2008).

“Det ser fornuftigt ud. Vi er kommet godt igennem krisen med en effektiv “turn around”. Nu sætter vi kursen på lidt mere vækst, og vi går således efter en større andel af markedet i 2013 – hvor vi også forventer et endnu bedre resultat, siger Gerer Hoppe.

 

KION koncernen.

STILL Danmark A/S tilhører Kion koncernen – Kion har også aflagt årsregnskab.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk